D2i - Designklyngen

Info om indsatsen

 • Startdato

  23.08.2016
 • Slutdato

  31.12.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.829.726
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.414.863
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Design Society

Projektbeskrivelse

Formålet med D2i – Design to innovate er at skabe vækst, innovation og arbejdspladser i virksomheder, store som små. Det sker i samarbejde mellem designere og virksomheder, mellem forskning og erhvervsliv, mellem iværksættere og etablerede virksomheder.

D2i er katalysatoren, der får virksomheder til at få nye ideer og udtænke nye løsninger. Vores ambition er at skabe vækst ved samspil mellem virksomheder med fokus på udvikling, produktion og service – og videninstitutioner regionalt, nationalt og internationalt.

Outputtet af D2i indsats og aktiviteter er flere innovative virksomheder med mere innovative medarbejdere og ledere, der kan skabe bedre, mere relevante innovative produkter, serviceydelser og forretninger. Effekten af dette er øget omsætning og indtjening, øget produktivitet og forbedret konkurrenceevne og dermed flere arbejdspladser og vækst i virksomhederne.

I kraft af dette projekt vil D2i have mulighed for at gennemføre en opsøgende virksomhedsindsats ved samlet 158 virksomheder, som vil medføre at flere virksomheder deltager i samarbejder om designdrevet innovation.

Ligeledes vil projektet styrke vidensspredning, matchmaking og netværksaktiviteter, som vil engagere virksomheder til samarbejdsprojekter om øget anvendelse af design og designmetoder.

Erfaringer fra D2i, internationale rapporter og Region Syddanmarks egen analyse af forretningsområder tegner et tydligt billede. Virksomheder, der anvender design strategisk, klarer sig bedre end virksomheder, der ikke gør.

Syddanske virksomheder, der anvender design, har højere forventning til omsætning, eksport og antal ansatte. Samlet set vil projektet bidrage til at styrke designklyngen D2i og det syddanske økosystem inden for design og kreative erhverv til gavn for innovationskapacitet og konkurrenceevne i de medlemsvirksomhederne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF