Nyhed

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter bæredygtig vækst i dansk turisme med 12 mio. kr.

Efter genåbningen går det bedre i dansk turisme. Men fremadrettet er der behov for et styrket fokus på bæredygtighed. Derfor sender Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en ny bevilling af sted for at styrke turismebranchen på længere sigt.

  • 3. november 2021
  • Turisme
Turister ved Vesterhavet

Foto: Jesper Voldgaard

De 12 mio. kr. går til en indsats hos VisitDenmark, der i partnerskab med landets nationale turismeorganisationer får til opgave at styrke den bæredygtig vækst i turismeerhvervet. I den aktuelle situation, hvor antallet af udenlandske overnatninger fortsat er lavt, er bæredygtighed nemlig helt centralt, når det handler om at tiltrække turister.
 
Indsatsen skal fremme en bæredygtig udvikling af dansk turisme ved at skabe sammenhæng mellem nationale, lokale, offentlige og private aktørers mål og indsatser. Derudover skal midlerne også bidrage til det nationale mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030.
 
Konkret kan indsatserne fx omfatte målemetoder af turisters klimaaftryk, udbredelse af mærkningsordninger og grønne tiltag i turismeerhvervet.

Læs mere om bevillingen til VisitDenmark (pdf)