Danmarks maritime klynge

Info om indsatsen

 • Startdato

  20.05.2019
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.418.047
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.699.558
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  423.279
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Maritime & Logistics Innovation Denmark

Projektbeskrivelse

Dette étårige projekt har som vigtigste formål at skabe fundamentet til at kunne fusionere de tre nuværende maritime klyngeorganisationer, Fyns Maritime Klynge, MARCOD (Nordjylland) og Maritime Development Center (København), til én national klyngeorganisation ”Danmarks Maritime Klynge”.

Projektet skal derved sikre, at denne proces lykkes, og at klyngeorganisationen sikrer sammenhængskraft, kritisk masse, geografisk udbredelse til hele landet og nærhed og ejerskab hos klyngens ca. 500+ medlemmer.

Processen er, at hver individuel nuværende klyngeorganisation kører strategiproces i sit bagland med en konsolidering for øje – og bidrager til en fælles strategi- og udviklingsproces i fællesskab med de andre klyngeorganisationer for at sikre ejerskab, kendskab til hinanden og det bedste fremtidige organisatoriske set-up og strategi.

Projektet indeholder en række fagligt understøttende aktiviteter – såvel opsøgende/formidlende netværksaktiviteter, videnspredningsaktiviteter, faglige temaer samt nødvendigt ledelses- og sekretariatsarbejde i klyngeorganisationen i 2020.

Effekten af projektet er således todelt – dels at understøtte konsolideringen mod én maritim national klyngeorganisation, herunder at give alle klyngeorganisationer lige vilkår for at deltage i konsolideringsprocessen – og dels at understøtte innovationsfremmende aktiviteter i klyngen i 2020 med ambitiøse effektmål ift. nye innovative virksomheder samt nye klyngemedlemmer.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF