Danmarks Nye Konsoliderede Energiklynge

Info om indsatsen

 • Startdato

  09.09.2019
 • Slutdato

  30.06.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.836.293
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.630.306
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  3.003.553
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Energiteknologi er i det igangværende strategiarbejde identificeret som en erhvervsmæssig styrkeposition, og det forventes, at dette ratificeres i den kommende strategi om erhvervsfremme.

I det eksisterende klyngelandskab er der imidlertid flere forskellige klyngeorganisationer inden for energiteknologi i Danmark. Med denne ansøgning vil House of Energy, Energy Innovation Cluster, CLEAN, GATE 21 og NBE (de deltagende organisationer) derfor afsøge mulighederne for at favne energiteknologi i én klynge med en stærk og erhvervsrettet governance struktur. Partnerne er åbne for organisatoriske udfaldsrum og er villige til at sætte egen organisation i spil. I udgangspunktet vil dette ske ud fra en bred energiværdikæde-betragtning; det vil sige løsninger indenfor hele værdikæden for energi (råstofindvinding, produktion, distribution, konvertering, lagring og forbrug) i et bredt spektrum af applikationer og anvendelsesformer.

Dette projekt har til formål at sikre den optimale overgang til én slagkraftig, virksomhedsnær og innovativ energiklynge i Danmark.

Projektet indleder en konsolideringsproces mellem House of Energy, Energy Innovation Cluster, CLEAN, GATE 21 og NBE's Energiklynge, som sammen med energiindustrien, relevante brancheorganisationer, videnspartnere med flere vil facilitere alle relevante organisationers samlede bevægelse hen imod en samlet superklynge på energiteknologiområdet. Se Bilag 4 for en grafisk fremstilling heraf. Midlerne til dette er dels en målrettet og samtidig inkluderende konsolideringsproces hen imod én effektiv energiklynge, dels en sikring af geografisk dækning og udvikling af de klyngeaktiviteter, som konsortiet excellerer i.

Konsolideringsprocessen vil involvere alle relevante aktører i forhold til skabelsen af én dansk superklynge på energiområdet.

House of Energy vil via aktiviteterne 1-5 videreudvikle og udbrede sine ydelser med hensyn til at styrke energivirksomheder og -aktører gennem målrettet understøttelse på innovations- og erhvervsfremmeområdet. Dette skal give energivirksomheder og -aktører bedre muligheder for – og evne til – at opnå ekstern medfinansiering til forretningsudvikling, forsknings- og udviklingsprojekter samt tiltrækning af investeringer til Danmark.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF