Danske Turismekompetencer

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.12.2015
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  22.416.077
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.032.170
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet Danske Turismekompetencer er at etablere et tværregionalt udviklingsprojekt, der vil videreudvikle, koordinere og styrke kompetenceudviklingsindsatsen for turismeerhvervet.

Projektet vil arbejde på tværs af de tre forretningsområder i dansk turisme – Storbyturisme, Erhvervs- og Mødeturisme og Kyst- og Naturturisme – samt uddannelsesudbydere, destinationer og organisationer om det fælles mål at styrke dansk turismes konkurrenceevne.

Der vil blive gennemført en række ambitiøse kompetenceudviklingsforløb, der imødekommer nogle af de væsentligste udfordringer, som dansk turisme står overfor, herunder gæsternes oplevelse af manglende sammenhæng mellem kvalitet og pris, turismeerhvervets innovationsevne og virksomhedernes sikring af markedsandele.

Danske Turismekompetencer opkvalificerer både ledere og medarbejdere i de virksomheder, der har vækststrategier og -potentiale, og arbejder for, at flere medarbejdere opnår formelle kompetencer – dette vil ske via samarbejde med erhvervs- og brancheorganisationer og uddannelsessektoren.

Det brede samarbejde bag projektet skal resultere i, at kompetenceudvikling målrettet turismeerhvervet bliver en integreret og prioriteret del af uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud fremadrettet. Projektet vil endvidere være læringsprojekt i forhold til uddannelsesudvalgenes arbejde samt uddannelsesinstitutionernes opgave med at sammensætte, afprøve og kvalificere, hvilken type uddannelsestilbud, turismeerhvervet efterspørger.

Projektet har konkret følgende mål:

 1. foretage en kompetenceafklaring i forhold til eksisterende vækststrategier i 887 virksomheder indenfor turismeerhvervet 
 2. gennemføre vækstrettet kompetenceudvikling af i alt 6.523 medarbejdere i disse virksomheder

Dette skal bidrage til forøgede kompetencer indenfor turismeerhvervet, som efter projektets gennemførelse vil bidrage til 111 ny jobs i sektoren.

Formålet er således at øge virksomhedernes konkurrenceevne via opkvalificering af allerede ansatte og på sigt skabe et forbedret rekrutteringsgrundlag blandt nyuddannede, som har kompetencer svarende til arbejdsmarkedets krav.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF