Database for startups

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.12.2019
 • Slutdato

  31.05.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.767.330
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  3.000.000
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  Foreningen til drift af TechBBQ

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt er at opbygge et pilotprojekt om en database, som har overblik over danske startups og scaleups. Databasen skal ikke kun indeholde data omkring startups og scaleups, men alle involverede parter i startup økosystemet, heriblandt investorer, acceleratorer, corporates, universiteter samt service providers.

Ved at lave et pilotprojekt over den tilgængelige data om ovenstående aktører, samt undersøge hvilket ideelt data, som databasen skal indeholde, vil pilotprojektet give et overblik over det danske startup økosystem. Det handler derfor om at mappe data, herunder specifikt finde ud af, hvilket data vi i økosystemet har adgang til digitalt, og hvad som mangler, for at databasen er optimal. Deri ligger et behov for at opbygge den rigtige partneralliance for at få adgang til alle relevante datakilder, samt få hjælp til at finde det manglende data.

Databasen vil munde ud i, at man i fremtiden kan bygge et digitalt erhvervsfremmesystem, som skal være med til at opløfte og styrke hele økosystemet. Den ønskede effekt er et løft af det danske erhvervsliv, særligt ved at udenlandske investorer har adgang til en database over danske startups/scaleups, som giver investorerne indblik i, hvor de skal investere.

På længere sigtet er planen, at databasen skal hjælpe med at få mere kapital ind i det danske startup landskab og dermed øge niveauet over hele linjen til gavn for det danske erhvervsliv. Projektet vil derudover også involvere en analyse af konsekvenserne ved ikke at have registreret data over det danske startup økosystem for at stadfæste nødvendigheden af en database. Der vil helt specifikt blive kigget på kvaliteten af den tilgængelige data, og hvordan denne kan forbedres i internationale databaser.

Der er indgået en aftale med platformen Dealroom.co om at bygge og implementere databasen. Når alle datakilder er mappet, og der er skabt et overblik over, hvilken information som mangler, vil det munde ud i et pilotprojekt over, hvad databasen skal indeholde, og hvordan den skal opbygges.

Der mangler et overblik over, hvilke partnere der har hvilket data og helt konkret, hvor mange af disse partnere, projektet kan få med ombord, da det er afgørende for databasen. Det kan derfor ses som et projekt, hvor første fase indeholder pilotprojektet, og anden fase indeholder selve overblikket over partnere samt en fælles løsning af databasen, der oprettes til gavn for det danske erhvervsliv.

Efter aftale med Erhvervsfremmebestyrelsen er ansøgningen hermed justeret i forhold til at inkorporere anden fase af projektet omkring implementering af databasen.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF