Databaseret oplevelsesklynge - forstå kunderne på tværs af klyngemedlemmerne post corona

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.07.2022
 • Slutdato

  31.12.2024
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.005.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.002.500
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Destination Limfjorden

Projektbeskrivelse

Projektets formål er todelt:

 • at skabe fælles standarder og afsæt for fremtidig udvikling og benchmark på tværs af de tre kommuner i Destination Limfjorden gennem udvikling af kvalificerede datagrundlag i et destinations-dashboard, samt
 • udvikling af et nyt gæsteservicekoncept i regi af et lokalt nyudviklet turismeakademi. Den databaserede oplevelsesklynge skal bygge videre på den platform og de erfaringer, som er gjort af Dansk Kyst- og Naturturisme og vestkystdestinationerne i dataprojektet ”Vestkysten:Digital”.

Projektet ønsker på samme måde at opbygge og videreudvikle den dataplatform, som er udviklet til oplevelsesudbydere, og styrke den med surveymodellen fra datadrevet destinationsudviklingsprojektet på Sjælland. Derigennem styrkes virksomhedernes afsæt for fælles dataindsigt og gør dem i stand til at arbejde med denne indsigt, så de omsætter den til forretning og gæsteservice, ligesom der sker tilpasning og videreudvikling af eksisterende analysemodeller på platformen fra vestkysten til gavn for dansk turismes oplevelsesudbydere i almindelighed. Turismeakademiet er en videreudvikling af konsolideringsprojektet i Destination Limfjorden, hvor der er udviklet et nyt og moderne gæsteservicekoncept.