Nyhed

1 mia. kr. til udvikling af 8 lokale erhvervsfyrtårne

Bestyrelsen opfordrer allerede nu aktører, som kan løfte opgaverne med at udvikle et lokalt erhvervsfyrtårn, til at indlede samarbejdet og dermed forberede sig på den kommende annoncering, der ventes offentliggjort 1. oktober 2021.

 • 10. september 2021
 • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Iværksætteri
 • Grøn og cirkulær omstilling
 • Innovation og styrkepositioner
 • Digitalisering og automatisering
 • Internationalisering
 • Turisme
Illustration af de nye erhversfyrtårne

Collagen illustrerer temaerne i de 8 lokale erhvervsfyrtårne. 

I onsdags holdt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ekstraordinært møde om opfølgning på de regionale vækstteams’ anbefalinger, der tidligere er overleveret til erhvervsministeren. Bestyrelsen bakker op om anbefalingerne om udvikling af lokale erhvervsfyrtårne. 

Læs anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams (pdf)

Med reformudspillet Danmark kan mere 1, der blev lanceret 7. september, afsætter regeringen i alt 1 mia. kr. til realiseringen af de otte lokale erhvervsfyrtårne, der skal bidrage til at fremtidssikre en række danske styrkepositioner. 

På den baggrund indgik regeringen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 10. september en aftale, der sætter rammerne for, hvordan bestyrelsen skal bidrage til at følge op på anbefalingerne.

Læs rammeaftalen om opfølgning på anbefalinger fra de regionale vækstteams (pdf)

For hvert erhvervsfyrtårn skal der etableres ét konsortium. Derfor opfordrer bestyrelsen allerede nu aktører, som kan løfte opgaverne med at udvikle et lokalt erhvervsfyrtårn, til at indlede samarbejdet og dermed forberede sig på en kommende ansøgningsrunde.

Fakta om annonceringen

 • Annonceringen forventes offentliggjort 1. oktober 2021 med forventet frist 19. november 2021. Der afholdes vejledningsarrangementer i ansøgningsperioden.
 • Der forventes i alt otte konsortier – et for hvert erhvervsfyrtårn. Der ventes to konsortier på Sjælland. For at understøtte etableringen af de lokale erhvervsfyrtårne til gavn for hele Danmark indgår Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren med konsortierne i et partnerskab, hvor også de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser medvirker. 
 • Fordelingen af midler mellem landsdelene fastsættes på baggrund af ansøgningerne og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udvælgelse af modtagere med et overordnet krav om en geografisk balance.
 • Relevante aktører skal indgå i konsortierne og bidrage aktivt til at opdyrke de lokale erhvervsfyrtårne, hvor aktører fra hele landet kan indgå. Konsortierne skal være funktionelle og geografisk balancerede med en stærk ledelse, der kan eksekvere planerne for hvert initiativ. 
 • Konsortierne skal levere erhvervsfremmeaktiviteter med internationalt udsyn, et højt teknologisk niveau og sammenhæng med kerneopgaver og arbejdsdelinger i erhvervsfremmesystemet.
 • Konsortierne forventes at have ambitiøse målsætninger for de bærende elementer i indsatsen og fremlægge forslag til de første konkrete skridt i realiseringen.
 • Der forventes krav om medfinansiering, herunder private midler.
 • Den kommende annoncering har en ramme på 595 mio. kr., der udgøres af 500 mio. kr. REACT-EU-midler afsat med Danmark kan mere I samt 95 mio. kr. prioriteret af bestyrelsen. De resterende 500 mio. kr. afsat af regeringen forventes at blive udmøntet i de kommende år.
 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse beslutter det konkrete indhold af den første annoncering på sit møde den 29. september 2021.

Bestyrelsen ønsker, at alle fyrtårne kommer godt fra start og ser frem til at modtage ansøgninger fra de nye konsortier.  

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om udviklingen af de otte lokale erhvervsfyrtårne.

Merete Woltmann

Telefon: 3529 1374

Email: [email protected]

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om udviklingen af de otte lokale erhvervsfyrtårne.

Jane Slot Povlsen

Telefon: 3529 1865

Email: [email protected]