Den erhvervsfaglige vej til succes

Info om indsatsen

 • Startdato

  15.05.2017
 • Slutdato

  28.02.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  65.174.547
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  32.465.972
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  EUC Nordvest

Projektbeskrivelse

Projektet "Den Erhversfaglige vej til succes" søges under Vækstforum, Prioritetsakse 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Projektet har et samlet budget på 70 mio. kr.

Projektets direkte formål er at øge antallet af personer med en erhvervsuddannelse og på længere sigt at øge beskæftigelsen og værdiskabelsen/produktiviteten i Danmark. Konkret vil projektet blandt andet fokusere på at lette overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse og på at løfte kvaliteten i erhvervsuddannelserne. Det specifikke formål for indsatsen er at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse, både ved at øge optaget og ved at begrænse frafald og omvalg på uddannelserne. Derudover er formålet at løfte det faglige niveau på erhvervsskolerne, herunder også at sikre flere praktikpladser og udvikling af skolemiljø. Og sidst men ikke mindst at få flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Indsatsen er både rettet mod de unge, som allerede er i uddannelse, og de unge, som er uddannelsessøgende.

Projektets indsatsområder:

 1. Elevrettet aktiviteter.
 2. Virksomhedsrettet aktiviteter.
 3. Aktiviteter rettet mod skolemiljø og markedsføring (attraktive erhvervsskoler).

Indsatserne vil gennem projektet udmøntes i følgende mål og hovedaktiviteter:

 • Målrettet vejledning af unge, for at få flere til at påbegynde en erhvervsuddannelse, og/eller vejledning rettet mod unge som er i gang med en erhvervsuddannelse, så talenter opfanges og får hjælp til at træffe det rigtige karrierevalg, og frafald undgås.
 • Udvikling og gennemførelse af særlige forløb, som letter overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse.
 • Udbredelse, kombineret med afprøvning i praksis, af gode erfaringer med undervisningsmetoder/-former, pædagogik og bedre mulighed for faglig specialisering.
 • Udvikling af praktikpladser, der motiverer virksomhederne/det lokale erhvervsliv til at indgå i et samarbejde.
  • At supplere indsatsen på praktikpladscentrene ved fx at bidrage til at få flere små virksomheder til at gå sammen om praktikforløb, der tilsammen opfylder uddannelseskravene, via hjælpefunktioner.
  • At reducere den administrative byrde for virksomheder, der opretter praktikpladser.
  • At kombinere skole- og virksomhedspraktik.
 • Attraktive erhvervsskoler gennem udvikling af skolemiljø og markedsføring.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF