Den Grønne Bølge i Midt

Info om indsatsen

 • Startdato

  15.06.2022
 • Slutdato

  31.12.2025
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.146.624
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.858.650
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.748.014
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  AOF Midtjylland

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at understøtte SMV'eres behov for kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling i Region Midtjylland. Som led i projektet behovsafdækkes SMV'erne i forhold til bæredygtig udvikling, hvorefter ledige, der er på kanten af arbejdsmarkedet, matches med virksomhederne. De ledige deltagere i projektet gennemgår ni ugers motiverende og grøn uddannelse, der består af en kombination af skoleundervisning og praktik. Deltagerne understøttes med fastholdelsesaktiviteter, når de kommer ud i virksomhederne.

Forventningen er at deltagerne kan frigøre ressourcer hos SMV'ernes eksisterende medarbejdere. Herved frigøres der også ressourcer til grøn efteruddannelse af de eksisterende medarbejdere - den grønne bølge. SMV'erne opnår således et øget kompetenceniveau vedr. bæredygtighed samtidigt med, at ledige på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job.