Den kreative og kompetente madscene - Vækst gennem kreativitet og viden i Greater Copenhagens madbranche

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.04.2017
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.176.992
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.176.992
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  FOOD ORGANISATION OF DENMARK F.M.B.A.

Projektbeskrivelse

Formålet med nærværende projekt er at skabe øget vækst og nye jobs. Konkret gennemføres en række målrettede forløb, der styrker relevante kompetencer hos de virksomheder, der ønsker at skabe vækst og beskæftigelse.

Målgruppen er fødevarebranchens små- og mellemstore virksomheder, der indgår i hele værdikæden fra jord til bord undtagen de primære erhverv.

Projektet starter med, at der etableres en database med potentielt relevante deltagere. Med udgangspunkt i partnernes omfattende viden om de berørte brancher og erfaringer fra lignende projekter foretages den første visitation med henblik på at finde de virksomheder, der vil have størst glæde af deltagelse. I denne fase formuleres en konkret vækstplan for de virksomheder, der skal indgå i det videre forløb. Vækstplanerne omfatter konkrete mål samt identifikation af områder, hvor et kompetenceløft kan styrke virksomhedens vækst. På denne baggrund starter selve kompetenceudviklingen indenfor følgende områder:

 • Hovedaktivitet (HA) 1 omfatter rekruttering af ca. 200 virksomheder og opbygning af en samlet database.
 • HA 2, Udviklingskørekortet, er et samlet forløb, der giver virksomhederne viden og kompetencer, der kan bruges til at udvikle virksomheden og udvikle nye produkter, koncepter med videre.
 • HA 3, Afsætningskørekortet, har til formål at give virksomhederne viden og kompetencer, der kan hjælpe dem med at øge afsætningen og dermed væksten i den enkelte virksomhed.
 • HA 4’s første delprojekt er et kompetenceudviklingsforløb for restaurant- og catering-virksomheder, der ønsker at skabe øget vækst gennem mere fokus på økologi, lokale råvarer og bæredygtighed. Delprojekt 4.2 er et kompetenceudviklingsforløb målrettet street food aktører og madmarkeder, der ønsker at vækste gennem fokus på økologi, lokale varer og bæredygtighed.
 • HA 5 har fokus på at styrke den viden, leverandører, grossister og logistikvirksomheder skal bruge for at kunne styrke handlen med økologiske varer og dermed styrke både deres egne men også mange producenters vækst.
 • HA 6 har fokus på at udvikle den viden og de kompetencer, der kan bidrage til at skabe mere vækst i hele værdikæder. Fokus er særligt på måltidsproducerende virksomheder og de værdikæder, de indgår i.
 • HA 7 har fokus på den løbende indsamling af data, opfølgning og forankring af projektet.

Vi forventer at give kompetenceløft til knap 1100 medarbejdere og skabe ca. 118 nye jobs plus 40 i forprojektet.

NB! Projektet blev forlænget og modtog tillægsbevilling kort før den oprindelige slutdato i 2020. Derfor foreligger slutevaluering på projektet, før projektets afslutning.

Tillægsbevilling til COVID-19-rettet indsats

Dette projekt bygger videre på det oprindelige projekt ”Den kreative og kompetente madscene”. Det oprindelige projekt udløb i juni 2020, men kort inden udløbet fik projektet en tillægsbevilling fra pitch-puljen, som var målrettet COVID-19-rettede aktiviteter. 

I det COVID-19-rettede projekt er der foretaget en række justeringer, som er tilpasset den nye virkelighed, som virksomhederne står overfor. Virksomhederne har som følge af COVID-19 et akut behov for hjælp til at håndtere den nye situation.

Både måltids- og fødevareproducenterne efterspørger hjælp til nytænkning af deres forretning, særligt i forhold til salg, kommunikation og forretningsudvikling. Det fortsatte projekt vil tilbyde kompetenceudviklingsforløb, der tager udgangspunkt i at løse de konkrete problemer, som optager virksomhederne her og nu.

Der vil fortsat være fokus på salg, men det vil være websalg, alternative indtægtskilder og nye salgssamarbejdsmuligheder, der vil være omdrejningspunktet. Derudover er der behov for fokus på andre temaer såsom økonomi, nytænkning af forretningsstrategier og kommunikation af virksomhedens løbende tiltag i forbindelse med corona.

Den fremadrettede indsats i projektet opdeles i tre hovedaktiviteter (HA):

 • HA.1: Sammenhængende forløb målrettet måltidsproducenter (kantiner, caféer, restauranter med videre)
 • HA.2: Sammenhængende forløb målrettet fødevareproducenter
 • HA.3: Samlende forløb med henblik på at styrke samspillet mellem producenter og spisesteder

Derudover ændres projektet fra at være regionalt projekt i Region Hovedstaden til at være et landsdækkende projekt.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF