Design Business Boot Camp

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.12.2014
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.815.219
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.472.139
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Design Society

Projektbeskrivelse

Formål

Projektets formål er at etablere en Boot Camp, hvor nationale og internationale designstuderende med iværksætterdrømme inviteres til at adressere designsatsningens temaer: Velfærdsdesign, bæredygtigt design samt leg og design. Endelig vil der blive en boot camp, som først tematiseres i 2016 med udgangspunkt i de tendenser, som klyngens øvrige udvikling har påvist.

Forventede effekter

Der forventes en anslået skabt årlig omsætning på 10,8 mio. kr., heraf 5,4 mio. kr. i projektperioden og 5,4 mio. kr. efter projektets afslutning.

Aktiviteter

Boot Campen vil omfatte studerende på første år af deres kandidatuddannelse, og målet er blandt andet at finde minimum tolv designstuderende, som med sikkerhed har talentet til at udvikle en succesfuld virksomhed. Disse vil blive inviteret til at blive en del af ”The Nest”, en rugekasse, hvori de kan lave deres afgangsprojekt og samtidig etablere deres virksomhed.

De fire Design Business Boot Camps vil bygge på et gennemprøvet format – men den grundlæggende intention vil være at udvikle deltagernes entrepreneurielle kompetencer og forståelse for iværksætteri. Fokus vil være at få en bedre forståelse for, hvordan en idé gøres bæredygtig og relevant teknisk, forretningsmæssigt og i forhold til en kreds af brugere. Samtidig vil der være fokus på forretningsopbygning, samarbejdsformer, netværk og ekspertvalidering af den enkelte idé – i et gennemprøvet format, som både erhvervsliv, forskere, studerende og de afleverende designskoler verden over har set store muligheder i og effekt af.

Design Business Boot Camp er det første projekt af sin art, hvor der arbejdes med design som en strategisk tilgang til innovation og forretningsudvikling på tværs af brancher. Andre projekter i verden arbejder med design som delmængder af den kreative industri som fx møbelbranchen, lædervarer som sko og tasker eller mode. Potentialet for projektet er derfor stort, da det kan realisere innovations- og vækstpotentiale for en langt større gruppe virksomheder end blot indenfor en specifik branche.

Yderligere oplysninger

Design Society er kontraktansvarlig partner, og Designskolen Kolding er økonomisk partner i projektet.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF