Design Innovation

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.12.2014
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.286.316
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.019.573
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Design Society

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at tilføre strategisk kompetenceudvikling til ledere, udviklingsansvarlige og øvrige medarbejdere i vækstorienterede virksomheder. Aktiviteterne i ansøgningen har fokus på at skabe vækst og innovation i de deltagende virksomheder samt at styrke de ansattes evne til forandring via virksomhedsrettet kompetenceudvikling inden for design. Erfaringer fra "Design2innovate" viser med al tydelighed, at kompetenceafdækning og -løft hos både medarbejdere og ledere er en grundlæggende forudsætning, for at de kan omsætte nye indsigter og læring om design som innovationsmetode og vækstdriver til succesfulde resultater i egne virksomheder.

Projektets tre hovedaktiviteter har hver sin målgruppe. Hver målgruppe modsvarer et "modenhedsstadie" for strategiske designkompetencer på Designtrappen.

Design Network

Kompetenceløft for ledere og medarbejdere af introducerende karakter, der har til formål at styrke virksomhedernes vækst gennem øget designanvendelse ved, at ledere og medarbejdere får ny viden og indsigt i design og designmetoder, som driver for vækst og innovation. Aktiviteten gennemføres via tematiserede netværksarrangementer.

Design driven Innovation 

Kompetenceløft for ledere sikrer nye kompetencer indenfor strategisk design og designdreven innovation. Kompetenceløftet sætter lederen i stand til at udvikle nye strategier og forretningsplaner, og dermed målrettet prioritere innovative indsatser og ønskelige fremtidsscenarier for sin virksomhed.

Design Thinking 

Kompetenceløft for medarbejdere sikrer konkrete og praktiske metoder i design, og gør medarbejderne i stand til at omsætte nye færdigheder i deres virksomhed og udvikle nye måder at agere på. Dette skaber nye løsninger til gavn for medarbejderens virksomhed.
Det resulterende kompetenceløft bidrager til, at virksomhederne kan forbedre deres omstillingsparathed, motivere til daglig udvikling af processer og sikre innovation ved at anvende designmetoder.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF