Digital Omstilling: Vækstplaner (digitale forretningsmodeller)

Info om indsatsen

 • Startdato

  07.06.2017
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  41.341.519
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  18.489.860
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Fyn

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at skabe vækst i Region Syddanmark igennem Industri 4.0 kompatible løsninger.

I projektet arbejdes der med et segment af virksomheder, som har potentiale til at skabe vækst via nye, digitale forretningsmodeller. Dette søger de løst igennem Den Digitale Omstilling, Data og Intelligent Produktion.

Bag projektet står Væksthus Syddanmark, Udvikling Fyn, Trekantomraadet Danmark, Sønderborg Vækstråd, Udviklingsråd Sønderjylland, og Design2Innovate.

Projektet henvender sig til 30 virksomheder over 2 år og 8 mdr. Effektskabelsen er 60 nye jobs, 15 nye vækstvirksomheder, en blivende méromsætning på 60.000.000 kr., og en blivende méreksport på 36.000.000 kr.

Der skal identificeres +300 virksomheder, af hvilke 120 bliver screenet, med henblik på at afdække, om virksomhederne kan, vil og evner at drage fordel af projektets tilbud. Af de 120 screenede virksomheder deltager 30. Af de 30 virksomheder medvirker projektet til, at de 15 bliver vækstvirksomheder.

Virksomhederne modtager medfinansiering til at indkøbe konsulentydelser for i gennemsnit 220.000 kr. på det private konsulentmarked med henblik på at få lagt en vækstplan med afsæt i digitale forretningsmodeller og intelligent produktion. Det private konsulentmarked for denne type ydelser er særdeles specialiseret, hvorfor projektet løbende vil opbygge en database med kvalificerede rådgivere, virksomhederne kan vælge imellem. Virksomheder, som selv bringer nye rådgivere til bordet, skal dokumentere praktisk erfaring med de pågældende løsninger via rådgivers CV for at sikre, at kompetencerne er til stede for at løse opgaverne. Forløbene vil pga. kompleksiteten typisk vare 6-18 måneder, hvor virksomheden sammen med konsulenten vil arbejde med vækstplanen.

Sideløbende følger projektets partnere i Udvikling Fyn, Trekantomraadet Danmark, Sønderborg Vækstråd, Udviklingsråd Sønderjylland og Design2Innovate virksomhederne ud fra et nærhedsprincip, hvor de kompetencer, enhederne besidder, benyttes til at sikre virksomhederne værdi, fremdrift og et godt forløb. Partnerne deltager også i virksomhedsrekrutteringen.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF