Digital Vækstkultur i SMV

Info om indsatsen

 • Startdato

  13.06.2016
 • Slutdato

  30.09.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.099.689
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.549.845
 • Geografi

  Bornholm, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Projektbeskrivelse

Bag dette nationale projekt (sag nr. SFNP-16-0006 og SFNPO-16-0007) står erhvervsakademier, Professionshøjskolen UCN, innovationsnetværk og erhvervsorganisationer sammen om at udvikle små og mellemstore virksomheders digitale kompetencer for herigennem at skabe vækst.

I løbet af projektperioden vil partnerne hjælpe mindst 150 SMV’er til at opnå nye digitale kompetencer, med stigende produktivitet og konkurrenceevne i deltagervirksomhederne som resultat.

Aktiviteterne i projektet vil bidrage til at øge virksomhedernes digitaliseringskompetencer gennem vækstrettede forløb med udgangspunkt i netop virksomhedernes problemstillinger og behov. Dette vil primært inkludere:

 • Afdækning af virksomhedens digitaliseringsbehov og digitaliseringskompetencer via NBI måling.
 • GAP analyser med henblik på at identificere og prioritere deres forbedringspotentiale.
 • 10 måneders målrettede rådgivnings og kompetenceforløb organiseret i virksomhedsnetværk med stærk og professionel facilitering. Emner for- og undervisning i netværkene tematiseres ud fra virksomhedernes behov.
 • Som led i forløbet udvikler SMV’erne digitale handleplaner. Ud fra disse identificeres behov for preto/prototyping, som virksomhedernes kan få hjælp til via kobling til relevante erhvervsakademier.

På baggrund af ovennævnte aktiviteter forventes følgende resultater:

 • 150 virksomheder forventes at deltage i et kompetenceudviklingsforløb.
 • 405 deltagere har fået forøget deres kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelsen.
 • 45 jobs er skabt i de deltagende virksomheder som følge af de gennemførte aktiviteter målt 2 år efter projektets afslutning.

Med DVK får SMV’erne ikke blot tilført ny viden, de får via kobling til relevante erhvervsakademier også hjælp til at påbegynde implementeringen af deres nye digitaliseringsstrategier. Ved at forankre forløbene i regionale netværk kan der tages højde for regionale forskelle i forhold til de problemstillinger, som virksomhederne oplever, samtidig med at projektpartneres nationale organisering sikrer videndeling og erfaringsudveksling på tværs.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF