Digitalisering I Faget - udvikling af et digitalt mindset i erhvervsuddannelserne

Info om indsatsen

 • Startdato

  15.05.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.108.823
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.399.780
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  Campus Vejle

Projektbeskrivelse

Projektet løfter det faglige niveau og øger erhvervsuddannelsernes prestige, så de bliver mere attraktive for dygtige elever, samtidig med at virksomhederne får dygtigere faglærte med relevante og tidssvarende kompetencer.

Projektet supplerer indsatsen i de to videncentre beliggende på erhvervsskoler i Syddanmark på det merkantile og sosu områderne. Arbejdet starter med afdækning af virksomhedernes behov for digitale kompetencer.

Det digitale mindset skabes gennem fire aktiviteter

Elevernes digitale mindset starter med opdatering af lærerne på nutidens og fremtidens digitale og teknologiske niveau inden for deres fag med efterfølgende videreudvikling af deres undervisningsmateriale, så det matcher den virkelighed, eleverne møder i virksomhederne. Indsatsen rammer samtlige elever, som de pågældende lærere underviser.

Eleverne deltager i tværfaglige teknologidage på tværs af skoler og uddannelser. De afprøver professionsrettet teknologi med professionsrettet relevans og får større forståelse for eget og andres fag, en bredere helhedsforståelse og bedre baggrund for at samarbejde på tværs af fag. Eleverne laver projekter om den teknologiske nutid/fremtid tilrettelagt som workshops med praksisnære, casebaserede opgaver, som giver et bedre overblik over den digitale og teknologiske udvikling inden for eget fag.

Eleverne formidler deres viden på det teknologiske/digitale område og opnår dermed både en dybere forståelse samt mulighed for at udforske komplekse problemstillinger i samarbejde og digital dannelse.

Projektet inviterer til to konferencer, hvor alle fire videncentre og erhvervsskoler i regionen inviteres til udveksling af viden og erfaringer.

Omfang og forankring

Projektet har 3700 deltagere, som hver deltager i minimum en aktivitet. Minimum 140 lærere får opdateret deres digitale mindset og reviderer og videreudvikler deres eksisterende undervisningsmateriale. Indsatsen forankres på skolerne og fortsætter med aktiviteterne for eleverne og ajourføring af lærernes viden.

Deltagere i projektet er Campus Vejle, BC Syd, Tønder Handelsskole, Haderslev Handelsskole, IBC, Hansenberg, Dalum – Kjærgaard – Grindsted og Gråsten landbrugsskoler samt Sosu Syd og Sosu Esbjerg. De omfattede uddannelser er de merkantile uddannelser, landbrugsuddannelserne og social- og sundhedsuddannelserne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF