Digitalt løft af SMV'er via kompetenceudvikling

Tidligere ansøgningsrunde: I april 2019 lancerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i alt 50 mio. kr. til digitalisering i SMV'er. 25 mio. kr. var øremærket et digitalt kompetenceløft af ledere og nøglemedarbejdere, mens de øvrige 25 mio. kr. var afsat til skalering af det eksisterende SMV:Digital-program, der tilbyder privat digitaliseringsrådgivning. Midlerne til digitalt kompetenceløft kunne søges af operatører, der ville gennemføre en landsdækkende indsats rettet mod ledere og ledende medarbejdere i SMV'er.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering

 • Finansiering

  25 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Op til 3 år

 • Ansøgningsfrist

  11. juni 2019 kl. 13.00

Baggrund

Digital omstilling og nye forretningsmodeller kan være nøglen til at øge produktiviteten og konkurrenceevnen i små og mellemstore virksomheder
(SMV’er).

Der er potentiale for store produktivitetsgevinster, hvis flere af de virksomheder, som i dag har svært ved at håndtere den digitale omstilling, kan
overkomme en række barrierer for digitalisering. Virksomhederne angiver selv, at de væsentlige barrierer – næstefter omkostninger og tid – er mangel på digitale kompetencer hos såvel ledere som ledende medarbejdere.

Mange SMV’er efterspørger digitale kompetencer både blandt medarbejderne og i ledelsen til effektivt at kunne anvende nye teknologier, services og udvikling af nye (datadrevne) forretningsmodeller. Og digitale færdigheder er efterspurgt i alle brancher. Mange SMV’er har ikke viden om, hvordan de skal gå til den digitale omstilling. Det gælder fx usikkerhed og manglende viden om tilrettelæggelse af business casen ved digitale investeringer. 

Særligt udviklingen inden for digitale teknologier går hurtigt i disse år og vedrører alle erhverv. Digitaliseringen understøtter samtidig nye, platformsbaserede forretningsmodeller, som er med til at ændre markedsadgangen, konkurrencen og handlen på tværs af grænser.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Indsatsen skal fremme forudsætningerne for den digitale omstilling og implementering i SMV’er og dermed bidrage til at gøre virksomhederne
mere innovative, konkurrencedygtige og i stand til at udvikle og omstille sig til nye (datadrevne) forretningsmodeller. 

Aktiviteter, der kan indgå i en indsats, kan fx være:

 • Kompetenceudvikling inden for digitalisering af ledere og nøglemedarbejdere, enten i enkeltvirksomheder eller i et samarbejde mellem virksomheder. Der kan være tale om sammenhængende afklarings-, konkretiserings- og vejledningsforløb, hvor SMV’erne kan få hjælp hele vejen fra initial inspiration til innovation og implementering. Der kan ligeledes gennemføres kollektive forløb med skræddersyede kompetenceudviklingsforløb for virksomhedsdeltagerne. Forløbene kan rette sig både mod enkelte medarbejdere eller større grupper af medarbejdere i de deltagende virksomheder. Der knytter sig ikke krav til, at forløbene skal være formelt kompetencegivende, dog skal disse have sigte mod at løfte virksomhedens digitaliseringsniveau.
 • Netværk: Netværk for virksomhedsledere og ansatte inden for digitalisering/digital omstilling, som bidrager til at skabe og understøtte vækst i de deltagende virksomheder gennem fælles erfaringsopbygning med løbende sparring fra eksterne aktører.
 • Kompetencetilførsel: Tilknytning af specialistkompetencer i en tidsbegrænset periode. Der kan fx være tale om supplering af midlertidig tilførsel af specialistkompetencer ved at tilknytte en ekstern konsulent i en periode.
 • Test- og demolabs: I et projekt kan der fx også indgå test og demolabs, der giver SMV’erne bedre mulighed for at stifte bekendtskab med nye digitale teknologier i praksis og afprøve helt nye digitale produkter og løsninger.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om digitalt løft af SMV'er via kompetenceudvikling.

Helle Sjælland Andersen 
Telefon: 3529 1772
Email: [email protected]