Digitalt understøttede erhvervsuddannelser i Nordjylland

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2018
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  29.285.990
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  14.452.208
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  Aalborg Handelsskole

Projektbeskrivelse

På erhvervsskolerne er der gennem årene gjort forskellige erfaringer med brug af digital understøttelse af den pædagogiske praksis. Det har foregået ud fra blandt andet centralt udstukne rammer fra Undervisningsministeriet, de enkelte skolers udbud af uddannelser og elevgrupper samt prioriteringer, kultur og kompetencer. Det har givet skolerne nogle generelle og specifikke erfaringer i forhold til de potentialer og udfordringer, som brug af digitale teknologier indebærer.

Erfaringerne med brug af digitale teknologier viser, at digitale teknologier giver mulighed for, at eleverne fx gennem øget motivation får større udbytte af undervisningen.

Udfordringerne ved at indføre brug af digitale teknologier er mange og består bl.a. i at skabe et virtuelt og digitalt læringsrum, at geare skolernes organisation til undervisningsmetoderne samt at kompetenceudvikle underviserne til at gøre brug af digitale teknologier.

En reflekteret digital understøttelse af den pædagogiske praksis på erhvervsskolerne vil betyde væsentlige forandringer for skolernes organisation og undervisernes kompetencer. Der er tale om et paradigmeskifte, og de samlede forandringer skal derfor styres som et egentligt forandringsprojekt. Der vil gennem projektet blive sat yderligere fokus på at:

 • organisatorisk forankre og udvikle skolernes udbud og brug af digital understøttelse af undervisningen
 • udvikle skolernes organisering af den digitale undervisning
 • udvikle skolernes virtuelle og digitale læringsrum
 • udvikle lærernes digitale undervisningskompetencer
 • udvikle elevernes digitale kompetencer og digitale dannelse
 • matche virksomhedernes behov for faglige og digitale kompetencer

Det vil ske i en fælles proces for de deltagende skoler understøttet af ekstern bistand.

Projektets formål er gennem digitalisering af undervisningen at øge elevernes motivation og læringsudbytte ved at gøre brug af digitale teknologier som medvirkende årsag til, at flere elever fastholdes i og gennemfører erhvervsuddannelserne. Den didaktiske anvendelse af digitale teknologier i undervisning og kommunikation bliver dermed et vigtigt middel for at frafaldet bliver mindre på de nordjyske erhvervsskoler. Det er også en del af formålet med projektet at øge elevernes læringsudbytte og styrke elevernes teknologiforståelse og brug af it, så de kan løse faglige problemstillinger på fremtidens nordjyske arbejdsmarked.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF