Dream Steps

Info om indsatsen

 • Startdato

  21.06.2017
 • Slutdato

  31.08.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.891.385
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.271.741
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

Projektbeskrivelse

Dream Steps er et sammenhængende iværksætterforløb for studerende på korte og mellemlange uddannelser på professionshøjskolen University College Nordjylland – centreret om den enkelte studerendes ideer, potentialer og udviklingsbehov gennem hele den studerendes studietid og i overgangen til at være iværksætter/arbejdsmarked.

Dream Steps bygger videre på indsatser fra endt ungdoms-/erhvervsuddannelse og sker i tæt samspil med lokale nordjyske erhvervskontorer, Væksthus Nordjylland, Fonden for Entreprenørskab – Nordjylland og erhvervsmentorer fra private nordjyske virksomheder.

Formålet med projektet er skabe sammenhæng mellem iværksættertilbud og -indsatser rettet mod studerende før, under og efter gennemførelse af en kortere- eller mellemlang videregående uddannelse. En bedre sammenhæng, de studerendes samspil med projektets erhvervsfremmeaktører/mentorer og lang modningstid igennem hele studieforløbet, vil skabe flere og mere robuste nordjyske iværksættere samt udvikle stærkere forretningsideer og vækstpotentialer.

Ud over etablering af nye virksomheder, forventes projektet at bidrage med iværksætterkompetencer hos de studerende, som vil medvirke til at modernisere/skabe succesfulde generationsskifter i de nordjyske virksomheder.

Kernen i projektet er de studerendes mulighed for at anvende deres 10 ugers praktikforløb til at være i praktik i deres egen virksomhed eller arbejde med etableringen af denne, hvilket sker i tæt sparring med UCN-undervisere, lokale erhvervskontorer, Væksthus Nordjylland og mentorer fra private nordjyske virksomheder. Det intensive forløb er modnet inden praktikforløbet og efterfølges af fortsat modning og sparring, som kan strække sig helt til 3 måneder efter end studie.

Projektet vil konkret give nye iværksætterkompetencer til mere end 1.600 studerende, mindst 175 studerende vil anvende deres 10 ugers praktikforløb til at være i praktik i deres egen virksomhed eller arbejde med etableringen af denne, og det forventes, at mindst 40 nye virksomheder vil se dagens lys projektperioden.