El-lagringsanlæg til optimering af flukturerende VE-energi fra vindmøller

Info om indsatsen

 • Startdato

  22.04.2022
 • Slutdato

  31.08.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.535.184
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  921.110
 • Geografi

  Midtjylland, Sydjylland, Hovedstaden, Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Nordisk Energirådgivning

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at facilitere de første skridt hen mod etableringen af et el-lagringsanlæg i det danske elnet, hvorved vindmøllestrøm kan lagres og sikre konstant forsyning af VE-energi til fx PtX-produktion. Projektet er en videreførelse af EUDP-projektet “Store Flow batterier til el-nettet" og fokuserer på tilvejebringelse af alle nødvendige forarbejder, myndighedsgodkendelser, tilladelser og analyser, som skal udgøre beslutningsgrundlaget for igangsættelse af opbygningen af et pilot-el-lagringsanlæg hos virksomheden AU-Vindmøller.

Projektets aktiviteter udgøres af:

 • forundersøgelser og arealdisponering, som skal definere den optimale placering af batterianlægget i forhold til AU-Vindmøllers biogasanlæg, græsproteinanlæg og deres respektive elforsyninger samt i forhold til fremtidige udbygninger af biogas- og græsproteinanlæg og et nyt PtX-anlæg
 • undersøgelser af teknikken omkring anlæggets fysiske opbygning, herunder el-føringer og krav til styringer og reguleringer
 • dialog med relevante myndigheder i forhold til etablering af anlægget, hvor der skal indhentes tilladelser, forhåndsgodkendelser mv.
 • og indhentning af tilbud på batterianlægget, el- og anlægsarbejder, styring og regulering samt drift og vedligehold.