ElectrolyzerManufacturing

Info om indsatsen

 • Startdato

  21.04.2022
 • Slutdato

  30.09.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.547.926
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.484.900
 • Geografi

  Sydjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Strecon A/S

Projektbeskrivelse

ElectrolyzerManufacturing-projektet er et feasibility-studium, der udvikler og afprøver produktionsteknologi og –udstyrs-koncepter til effektiv og konkurrencedygtig fremstilling af en række komponenter, som indgår i elektrolyseenheder til produktion af PtX. Projektets sigte er dermed at bidrage til innovation og markedsmodning af elektrolyse, som muliggør PtX-produktion og PtX-produkter, som i dag ikke er konkurrencedygtige i forhold til de fossile alternativer.

Projektets aktiviteter er inddelt i fem hovedområder, der til dels afvikles sideløbende:
I aktivitet 1 udarbejdes en detaljeret analyse af de væsentligste produktionsteknologiske udfordringer ved konkurrencedygtig fremstilling af elektrolyseenheder.
Aktivitet 2 fokuserer på udvikling af de nødvendige maskintekniske og programmeringsmæssige metoder til højhastighedsfræsning, som giver grundlag for produktion af effektive elektrolyseenheder. I aktivitet 3 afprøves disse metoder, samtidig med at der i aktivitet 4 udvikles simuleringsmodeller og etableres værkstedsopstillinger for teknologi- og konceptverificering af udvalgte produktionsudstyrskoncepter. Endelig udarbejdes der, på baggrund af resultaterne af de foregående aktiviteter, i aktivitet 5 et konceptdesign for ElectrolyzerManufacturing-løsninger, som kan anvendes til konkurrencedygtig fremstilling af effektive elektrolyseenheder.