Enterprise Europe Network Danmark

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.07.2019
 • Slutdato

  30.06.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.900.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  4.900.000
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Internationalisering
 • Støttemodtagerens navn

  NordDanmarks EU-kontor

Projektbeskrivelse

Med denne ansøgning ønsker det danske Enterprise Europe Network(EEN) at ansøge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om 20 % medfinansiering i 2019-2021 svarende til 4,9 millioner kr. mod en garanteret effekt på 80 millioner kroner i øget omsætning hos danske SMV'er og 70 skabte/bevarede arbejdspladser indenfor projektperioden.

EEN er Europa Kommissionens erhvervsfremmenetværk, der har til formål at skabe vækst og arbejdspladser via formidling af samarbejder på tværs af landegrænser. Netværket er til stede i over 70 lande i verden, og i alle regioner i Europa, og fokuserer på højt specialiseret partnersøgningsservices til små-og mellemstore virksomheder. Netværket bliver målt på effekter og ikke på aktiviteter, hvilket sikrer, at alle aktiviteter udført af netværket er markedsdrevne og efterspurgte af danske SMV'er.

I Danmark består EEN af tre Erhvervshuse (Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland), de 2 EU-kontorer i Syddanmark og Nordjylland samt af klyngen indenfor Danmarks største industri - Landbrug og Fødevarer - Agro Business Park. Kombinationen af forskellige organisationer er den direkte årsag til, at det danske EEN de seneste 5 år har været det bedst performende EEN konsortium i verden med over 350 etablerede samarbejder for danske virksomheder og aktører. I en af Kommissionens offentliggjorte analyser af netværkets virke gennem 7 år viser det sig da også, at virksomheder, der anvender netværket, i gennemsnit vækster 3,1 % mere end de virksomheder, der ikke gør.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF