Entreprenørskab i uddannelserne

Info om indsatsen

 • Startdato

  27.05.2016
 • Slutdato

  31.03.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  38.031.051
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  19.015.526
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Professionshøjskolen VIA University College

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet Entreprenørskab i uddannelserne er at bidrage til øget vækst og beskæftigelse ved at skabe flere succesfulde iværksættere og vækstvirksomheder. Derfor vil projektet aktivere uddannelsessektorens rolle i forhold til at stimulere innovation og entreprenørskab. Dette sker ved at give de studerende bedre kompetencer inden for entreprenørskab/iværksætteri, så en stigende andel af dimittender fra konsortiets videregående uddannelser etablerer egen virksomhed og ikke mindst virksomheder baseret på den viden, de har opnået gennem uddannelsen.

Konkret vil projektet skabe følgende effekter:

 • 6000 deltagere forbedrer deres iværksætterkompetencer
 • 4550 deltagere opnår formelle færdigheder
 • 350 deltagere har startet en ny virksomhed

Erfaringsmæssigt ved vi at studerende, der modtager entreprenørskabsundervisning er mere tilbøjelige til at etablere egen virksomhed, og at kvalificeret vejledning øger sandsynligheden for, at de bliver succesfulde. Derfor vil projektet gennemføre nedenstående tre hovedaktiviteter:

 1. Undervisningsforløb:
  Projektet vil udvikle og gennemføre undervisningsforløb målrettet etablering af virksomhed og opbygning af iværksætterkompetencer.
 2. Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse:
  Studentervæksthuse skal give flere studerende mulighed for at afprøve og udvikle en forretningside og dermed få flere ideer kommercialiseret. Studentervæksthusene vil gennemføre såvel lokale aktiviteter, tæt på de enkelte uddannelsesmiljøer, samt tværgående aktiviteter.
 3. Kompetenceudviklingsforløb:
  Kompetenceudviklingsforløbene vil have særligt fokus på startupproblematikker og vejledning i forbindelse med forretningsudvikling og virksomhedsetablering. Forløbene vil være målrettet undervisere og medarbejdere i studentervæksthusene

Konsortiet består af VIA University College, Aarhus Universitet, Aarhus Maskinmesterskole samt Erhvervsakademierne Dania, MidtVest og Aarhus. I forhold til studentervæksthusaktiviteter er der etableret samarbejder med en række kommuner (Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus). Samarbejdet skal sikre, at lokale erhvervsråd og øvrige relevante aktører bliver inddraget i aktiviteterne. Desuden er der etableret et samarbejde med FFE.

Aktiviteterne i projekterne udvikles med øje for, at de efter projektperioden kan forankres på de enkelte institutioner. De tværgående initiativer for de ambitiøse studenteriværksættere søges videreført som fælles aktivitet.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF