Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for life science - Sund Vægt

Info om indsatsen

 • Startdato

  23.11.2021
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  92.524.800
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  76.580.181
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Danish Life Science Cluster

Projektbeskrivelse

Med dette erhvervsfyrtårn er der fokus på at skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen, bl.a. ved udvikling af nye, bedre løsninger,
i et samarbejde mellem borgere, forskere, aftagere, virksomheder og studerende, til gavn for borgernes sundhed
og sundhedsvæsnets effektivitet såvel som danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport. Et fokus på at reducere
den sociale ulighed i sundhed kan samtidig medføre, at en større andel af borgerne kan indgå i arbejdsstyrken, ligesom
udgifter til såvel sundheds- som beskæftigelses- og socialområdet kan fastholdes eller måske reduceres.


Som anbefalet af vækstteamet igangsættes der indsatser og aktiviteter, som via systematik og sammenhæng sikrer eksekvering
og resultater med henblik på at udvikle en styrket platform for Offentlig-privat innovation (OPI). Ambitionen er,
at samarbejdsmodellen senere skaleres til flere områder, herunder kronikerområdet, ældreområdet, psykiatri m.m., der
netop sikrer realiseringen af et erhvervsfyrtårn for hovedstaden som en førende global sundhedshovedstad.
Et centralt omdrejningspunkt for indsatserne er seks pilotprojekter, som er anbefalet af vækstteamet for Hovedstaden.

Pilotprojekterne skal udvikle konkrete produkter, løsninger og teknologier i samarbejde mellem små og mellemstore
virksomheder og andre aktører, heriblandt store virksomheder og videninstitutioner. Pilotprojekterne er praksisnære cases,
der markedsfører hovedstaden som et erhvervsfyrtårn, hvor offentlig-privat innovation skaber dynamik i form af, at
kompetencer sættes i spil på tværs af virksomheder, videninstitutioner og aftagere.


En European Digital Innovation Hub målrettet lifescience og health-tech er under etablering i hovedstadsområdet, og
vækstteamet har anbefalet etableringen. Det er derfor en selvstændig aktivitet i erhvervsfyrtårnet at understøtte denne
etablering, og partnere i erhvervsfyrtårnet vil arbejde sammen med og i EDIH’en for at skabe størst muligt synergi og
samspil mellem de to store indsatser.


Projektet omfatter også en markedsføringsindsats, som vækstteamet har anbefalet, og som skal gøre Danmarks hovedstad
globalt kendt for at være et verdensledende testcenter, et internationalt mødested og platform for eksport af nye sundhedsløsninger.
Og det skal ske på en måde, som samtidig bidrager til hele Danmarks ambitioner på området, hvorfor
markedsføringen koordineres med både lokale og landsdækkende aktører på området.