Erhvervsfyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling

Info om indsatsen

 • Startdato

  23.11.2021
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  168.464.978
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  89.808.680
 • Geografi

  Sydjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Verden kalder på handling for at sikre de globale klimamål om maksimalt 1,5 grader stigning. For at dette lykkes skal vi på energiområdet igennem en enorm global energitransformation. Verdens lande og byer har behov for en klar model for, hvordan et integreret energisystem kan sikre den mest omkostningseffektive transformation – og de kigger allerede søgende til Danmark efter inspiration.

Særligt Sydjylland står i en unik position i forhold til at indfri de erhvervspotentialer, som energitransformationen og investeringerne i effektive energisystemer medfører. På den baggrund har det regionale vækstteam for Sydjylland udarbejdet en række anbefalinger og overleveret dem til Erhvervsministeren i foråret 2021 om et erhvervsfyrtårn inden for grøn energi og sektorkobling i Sydjylland.

Anbefalingerne fra det regionale vækstteam har fokus på at styrke og udvikle sydjyske virksomheder og videninstitutioner inden for særligt:

 • Grøn energi og havvind
 • Power-to-X
 • Integrerede energisystemer

Bagved ansøgningen står et stærkt lokalt forankret og styrende konsortiepartnerskab (Komité for grøn energi og sektorkobling) med en bred relevant og geografisk deltagelse fra centrale private og offentlige repræsentanter i Sydjylland, som demonstrerer lokalt ejerskab, kapacitet og opbakning. I komitéen deltager førende virksomheder og videninstitutioner med lokal tilstedeværelse i Sydjylland og tre borgmestre fra henholdsvis Esbjerg, Fredericia og Sønderborg kommune. Fyrtårnet har derudover en massiv lokalpolitisk opbakning, idet i alt 13 borgmestre i Sydjylland støtter op om udviklingen af fyrtårnet. Komitéen er projektets styregruppe og beslutningstagende organ.

Projektet etablerer et nationalt center for Grøn Energi og Sektorkobling og gennemfører 7 konkrete test- og demonstrationsprojekter og 7 F&U-projekter mellem 30 virksomheder og 4 videninstitutioner med forankring i landsdelen. Se bilag 8 for beskrivelserne af delprojekterne.

De ansøgte delprojekter kan overordnet placeres indenfor følgende seks energiteknologiske områder:

 1. Etablering af Nationalt center for grøn energi og sektorkobling
 2. Udvikling, test og demonstration indenfor anvendelse af grøn strøm ind i fjernvarmenettet og bygninger dvs. indfasning af vedvarende energi i fjernvarmen, udnyttelse af industribaseret overskudsvarme i fjernvarmen, integrerede og intelligente ventilationssystemer i bygninger samt digitalisering
 3. Udvikling, test og demonstration af koblingen mellem grøn strøm, PTX og fjernvarme ved bl.a. udnyttelse af spildvarme fra PtX anlæg samt digitalisering
 4. Udvikling, test og demonstration indenfor brugen af grøn strøm i gasnettet herunder metanisering af CO2 fra biogas til injektion i naturgasnettet eller biometan som grønne brændstoffer
 5. Udvikling, test og demonstration indenfor brint og grønne brændstoffer herunder udbygning af brintinfrastruktur til brintbaseret transport og produktion af grønne brændstoffer, decarbonisering af serviceskibe til offshore vind via offshore tankstationer med el og brint, effektivisering og opskalering af PtX-anlæg og produktion af grønne brændsler
 6. Udvikling og gennemførelse af aktiviteter, der understøtter øget optag på landsdelens uddannelsesinsitutioner, kompetenceudvikling i SMV’er og internationale tiltrækningskampagner under en samlet paraply, der positionerer Sydjylland, som en karrieredestination for grøn energi og sektorkobling.