ERHVERVSINKUBATOR

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.03.2015
 • Slutdato

  19.04.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.603.754
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.193.591
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Advokatfirmaet Drachmann

Projektbeskrivelse

Projektet er udarbejdet for at understøtte de nationale mål i EUs programperiode for 2020 samt for at understøtte den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Målene er: 

 • styrkelse af beskæftigelsen
 • at kompetent arbejdsstyrke giver vækst og velstand
 • vækst og udvikling i hele regionen

Projektet forventer følgende outcomes/resultater:

 • 140 i beskæftigelse ud af de 160 startende deltagere umiddelbart efter projektafslutning
 • en afledet beskæftigelseseffekt på 298 personer i år to
 • en samlet beskæftigelse i år to på i alt 445 personer (Bilag 5)

Projektet er et iværksætterprojekt, hvor målgruppen er ledige borgere, som visiteres til projektet via de deltagende jobcentre og efterfølgende hardcore-screening/visitation i projektet inden for de branchespecifikke fokusområder: fødevarer, bygge og anlæg samt transport og logistik. Inden for disse branchespecifikke områder vil der være fokus på de tværgående vækstpotentialer via kompetenceudvikling samt iværksætteri (Bilag 1 og 2).

Projektet gennemføres for 160 personer – og opdelt branchespecifikt er der fokus på: fælles grundmoduler (fælles for alle iværksættere), fagspecifikke moduler samt individuelle eksterne kursusdeltagelser (Bilag 3). Herudover sætter projektet fokus på de branchespecifikke moduler, særlige forhold mellem Sydøst Sjælland og Lolland Falster, opstart via ejerskifte-fokus og Innovation.

Projektets output for de 160 deltagere forventes at blive, at minimum 51 deltager går videre i ordinære uddannelsesforløb eller i ordinære job. 89 starter umiddelbart egen virksomhed og overgår til det etablerede erhvervsservicesystem og de igangværende Vækstfabrikker. Efter en periode forventes det, at 96 vil have startet egen virksomhed.

Projektet afprøver i sin form (se ansøgningens pkt. 8.F.) :

 • Den tætte sammenhænge mellem den målrettede indsats via nationale mål, regionale mål og projektets indsatsområder.
 • Kvalificering af den enkeltes beslutningsgrundlag – mellem grundmoduler, branchespecifikke moduler og individuelle kompetenceforløb.
 • De geografiske forskelle.
 • Forskellige effekter af forskellige indsatser for forskellige branchegrupper – og løbende korrektioner på baggrund af kritiske antagelser.
 • At skabe kompetence som summen af færdigheder, proces og individuelle kompetenceforløb.