EUD Student

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.12.2016
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.306.145
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.005.373
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Campus Vejle

Projektbeskrivelse

Projektet bidrager til at opfylde regionens og Vækstforums målsætning om, at flere unge gennemfører en teknisk erhvervsuddannelse.

De 600 deltagere har en gymnasial baggrund, men har enten ikke søgt en videregående uddannelse eller er faldet fra. Undersøgelser viser, at målgruppen udgør ca. 10 % af en studenterårgang – overrepræsenteret blandt HF og HHX.

Virksomheder/organisationer og skoler udvælger 8 tekniske erhvervsuddannelser indenfor brancher med særlig efterspørgsel efter faglærte. De udvælges især blandt:

 • industritekniker
 • smed/kleinsmed
 • automatik
 • VVS
 • automatik og proces
 • procesoperatør
 • industrioperatør
 • elektriker
 • automatiktekniker
 • tømrer
 • mekaniker
 • værktøjsmager
 • plastmager

Uddannelserne koordineres mellem skolerne, så hver uddannelse gennemføres et sted i regionen. Grundforløb og hovedforløb beskrives i samarbejde med de faglige udvalg, så studenterne får tidsmæssig afkortning af skoleperioderne. Indsatsen er funderet i 3-4 lokale netværk med en lokal tovholder.

Projektet gennemfører følgende aktiviteter:

 • Unge fra målgruppen og vejledere, der kender dem godt, deltager i workshops, hvor de finder budskaber, der kan bringe de unge til at reflektere over perspektiverne i at vælge en erhvervsuddannelse som karrierevej. Budskaberne omsættes til ord og billeder og afsendes gennem de kanaler, som målgruppen selv udpeger, herunder sociale medier.
 • Arbejdsgrupper med vejledere fra Studievalg, Jobcentre, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser og erhvervsskoler planlægger rekrutteringen og informerer bredt om muligheden.
 • Erhvervsskolerne udvikler undervisningsmateriale og -form, så læringen sker gennem case- og problemorienteret materiale, som inddrager digitale medier og ny læringsteknologi.
 • Underviserne fremstiller 2 videoforelæsninger pr undervisningsuge pr. uddannelse, i alt ca. 800 videoer. Videoerne anvendes til delvist selvstudium med lærertilgængelighed.
 • Lærerne tilrettelægger undervisningen, så den afspejler dagligdagen i virksomhederne, hvor lærerne faciliterer læringsprocessen med afsæt i situationsbestemt ledelse.

De udviklede forløb starter hvert halve år på tidspunkter, hvor studenterne erfaringsmæssigt skal i gang med noget.