EuroSkills 2025

Info om indsatsen

 • Startdato

  25.10.2021
 • Slutdato

  31.12.2025
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.000.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  10.000.000
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  EuroSkills 2025 I/S

Projektbeskrivelse

Skills-konkurrencerne skaber prestige og øget fokus på erhvervsuddan-nelserne. De europæiske mesterskaber vil samle op mod 600 unge hånd-værkstalenter fra mindst 30 nationer til konkurrence i 35-40 forskellige fag. Over de fire konkurrencedage forventes 80.000-100.000 tilskuere at møde op. EuroSkills i Danmark vurderes at være et ambitiøst led i stra-tegien om at få flere til at søge en erhvervsuddannelse.
Euroskills understøtter muligheden for en kontinuerlig dialog de kom-mende år om en samlet fortælling om erhvervsuddannelserne som faglige spydspidser med udgangspunkt i bl.a. den grønne omstilling, digitalise-ring og stærke produktions og servicefag i Danmark.