Femern forbindelsen som vækstdriver

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2020
 • Slutdato

  30.11.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.252.803
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  14.540.899
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster

Projektbeskrivelse

Den overordnede projektidè er at iværksætte en række koordinerede erhvervsfremmeaktiviteter og uddannelsesaktiviteter, som understøtter en udvikling, hvor byggeriet af den kommende Femern-forbindelse fungerer som regional vækstdriver. Indsatsen vil dog også få indvirkning ud over Region Sjælland.

Projektets mål er at støtte regionale vækstvirksomheders forudsætninger – herunder først og fremmest deres grundlæggende konkurrencekraft – så vækstvirksomhederne kan indgå som underleverandører i forbindelse med det kommende Femern Bælt byggeri.

Der kalkuleres med, at minimum 40 virksomheder deltager i projektet; primært inden for bygge- og anlægssektoren samt servicesektoren.

De primære aktiviteter i projektet vil være:

 • udarbejdelse af vækstplan for hver af de deltagende virksomheder med særlig fokus på optimering og effektivisering via digitalisering af forretnings- og produktionsgange.
 • realisering af udarbejdede vækstplaner med særlig fokus på ledelseskvalificering, medarbejderuddannelse, rekruttering (herunder lærlingeansættelser) samt netværksdeltagelse.

Det primære output af projektet vil være, at ca. 40 % af de deltagende virksomheder opnår opgaver (underleverancer) i forbindelse med byggeriet af Femern-forbindelsen, og afledt heraf opnår en årlig vækst som betyder, at virksomhederne nyansætter 45 personer. På sigt vil dette betyde, at virksomhederne vil vækste langt mere gennem deres opnåede kompetencer til at byde som underleverandører til større anlægsinvesteringer.

Der etableres et specifikt samarbejde mellem parterne i at løse problematikken omkring lærlingelogistikken. Problematikken opstår, når de mange lærlinge (500 lærlingeårsværk i løbet af anlægsfasen) som tilknyttes anlægsinvesteringen, opnår korte praktikforløb i virksomhederne. Her udføres et ekstra arbejde med at finde supplerende aftaler, blandt andet igennem de netværk af virksomheder, som er etableret, og i forbindelse med strategiarbejdet hos de potentielle underleverandører.

Den langsigtede effekt af projektet vil være, at væksten på virksomhedsniveau omsættes til en tilsvarende regional vækst, så byggeriet af Femern-forbindelsen fungerer som en regional vækstdriver. Denne transfer sikres dels gennem de virksomhedsrettede koncepter, som projektpartnerne udvikler via projektet – samt dels via de projektdeltagende virksomheders netværk og samarbejde med andre regionale virksomheder.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF