Femern Fyrtårn - kvalificeret arbejdskraft

Info om indsatsen

 • Startdato

  23.11.2021
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  26.117.648
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  22.200.001
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at sikre kvalificeret arbejdskraft i virksomheder generelt i hele region Sjælland og herunder i den nærmeste geografi til byggeriet, hvor arbejdskrafttrækket i både leverandørvirksomheder og i virksomheder uden direkte vare- eller service leverancer, forventes størst.

Derudover skal projektet understøtte spredning af viden, innovation og digitalisering til bygge-anlægsbranchen generelt i hele regionen. Dette skal ske gennem analyser og videndeling om virksomhedernes behov, opkvalificering af ledere og medarbejdere, international rekruttering og spredning af viden om blandt andet bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen.