FFI Development

Info om indsatsen

 • Startdato

  15.09.2015
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  41.482.409
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  17.392.100
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  FBCD A/S

Projektbeskrivelse

FFI Development vil fokusere på at kommercielt udvikle og modne nye forretningsidéer, -modeller og nye produkter/processer fra SMV’er i fødevareklyngen. I initiativet skal disse nye muligheder udvikles og styrkes gennem facilitering af innovationssamarbejder mellem SMV’er og vidensmiljøer.

Konkret skal innovationssamarbejderne i FFI POP bevirke, at:

 • de deltagende virksomheders innovative forretningsidéer får udviklet og realiseret deres kommercielle potentiale gennem en faciliteret proces med relevante vidensmiljøer & erfarne aktører.
 • at de deltagende virksomheders innovative forretningsidéer modnes til marked eller til investering gennem innovations – og forretningsudvikling, finansieringsmodeller og kommercialisering. Dette realiseres gennem længerevarende innovationssamarbejder med relevante partnere og vidensmiljøer.

Dette skal – sammen med de tilknyttede aktiviteter i projekterne FFI POP og FFI Growth – bevirke at:

 • de deltagende virksomheders konkurrenceevne styrkes, så investeringer fremmes og resulterer i vækst på omsætning, jobskabelse og eksport.
 • de deltagende virksomheder får en højere innovationsaktivitet og innovationskapacitet, der resulterer i skabelsen af nye kommercielle produkter og løsninger.

Med dette initiativ sættes der fokus på SMV’er, der allerede er innovationsaktive. Der kan være tale om innovationsaktivitet i samspil med partnere, kunder, leverandører og/eller med vidensmiljøer.

Projektets motor er "FFI Development puljen", der udbydes i perioden 2016-2018. Puljen rummer 25 mio. kr., der skal udbydes til at støtte innovationssamarbejder, der udvikler danske fødevarevirksomheders innovationskapacitet, differentierede processer/produkter, nye forretningsområder og nye forretningsmodeller. Hver enkelt innovationssamarbejde skal faciliteres individuelt og understøttes indenfor to hovedområder: Innovation og forretningsudvikling samt Finansieringsplan og Kommercialisering.

FFI Development vil investere i og understøtte 13 innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensmiljøer. Effekterne af dette forventes at være følgende:

 • 5-17 nye produkter klar til afsætning på markedet.
 • 10 deltagende virksomheder er klar til eller har modtaget investering/kapital.
 • 8 deltagende virksomheder har implementeret nye forretningsmodeller/-områder/-processer.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF