FFI POP

Info om indsatsen

 • Startdato

  15.09.2015
 • Slutdato

  31.12.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.184.027
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.155.802
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  FBCD A/S

Projektbeskrivelse

Det overordnede formål for FFI POP er at bidrage til en styrket konkurrenceevne for danske SMV’er i fødevareklyngen gennem nye innovationssamarbejder – og dermed øge SMV'ernes vækst via ny produktudvikling, nye processer og nye løsninger. Dette vil også betyde jobskabelse og eksport på længere sigt.

FFI POP vil fokusere på at indfange, udvikle og modne nye forretningsidéer, -modeller og nye produkter/processer fra SMV’er i fødevareklyngen. I initiativet skal disse nye muligheder udvikles og styrkes gennem opstart og facilitering af hurtige og afklarende innovationssamarbejder mellem SMV’er og vidensmiljøer.

Konkret skal innovationssamarbejderne i FFI POP bevirke, at:

 • de deltagende virksomheders innovative forretningsidéer bliver vurderet og analyseret i forhold til deres ultimative kommercielle potentiale gennem en faciliteret proces med relevante vidensmiljøer og erfarne aktører.
 •  at de deltagende virksomheders innovative forretningsidéer modnes gennem feasibilityundersøgelser, indledende test og konceptudvikling i innovationssamarbejder med relevante partnere og vidensmiljøer.

Dette skal – sammen med de tilknyttede aktiviteter i projekterne FFI Development og FFI Growth - bevirke at:

 • de deltagende virksomheders konkurrenceevne styrkes, så investeringer fremmes og resulterer i vækst på omsætning, jobskabelse og eksport.
 • de deltagende virksomheder får en højere innovationsaktivitet og innovationskapacitet, der resulterer i skabelsen af nye kommercielle produkter og løsninger.

Derfor vil konsortiet udbyde "FFI POP puljen" i perioden 2016-2018. Puljen er designet til at støtte indledende konceptudvikling, feasibilityundersøgelser og indledende tests i innovationssamarbejder mellem SMV’er og vidensmiljøer på fødevareområdet.

FFI POP puljen kan give støtte til projekter op med et budget på max. 500.000 kr. (50 procent medfinansiering fra virksomhederne) til feasibility, indledende test og konceptudvikling. Hvert innovationssamarbejde faciliteres individuelt med udgangspunkt i virksomhedernes innovationsbehov, og der anvendes en række skræddersyede værktøjer til at styrke innovationspotentiale og -kapacitet i hver enkelt virksomhed og hvert enkelt samarbejde.

Ambitionen er at nå ca. 250 fødevare SMV’er i projektets løbetid og skabe 20-25 nye mindre innovationssamarbejder, hvoraf ca. 50 procent vurderes til at kunne videreudvikles igennem FFI Development og FFI Growth, som er forbundne initiativer. Det forventes, at POP kan skabe 20 innovative virksomheder.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF