Fokuseret værdikædesamarbejde - design for optimal ressourceanvendelse

Info om indsatsen

 • Startdato

  26.01.2016
 • Slutdato

  31.03.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.513.006
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.718.684
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle og Design Cluster

Projektbeskrivelse

I projektet vil Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning og Væksthus Midtjylland sammen med eksterne rådgivere hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller og indtænke øvrige virksomheder i den nye forretningsmodels værdikæde.

Effekterne bliver mindre energi- og materialeforbrug. I projektet assisteres virksomhederne igennem en opbyggelig proces i 4 faser, hvor cirkulær økonomi gøres tilgængelig på en praksisnær måde, idet der tages udgangspunkt i virksomhedens egen DNA og strategi.

Fase 1. Screening af virksomheder til forløbet 

I screeningsarbejdet udpeges i alt 80 omstillingsmodne SMV’er. Målet er, at der inddrages 40 SMV’er, for hvem der udfyldes et screeningsdokument, således at naturligt frafald stadigvæk kan sikre, at mindst 30 SMV’er gennemfører forløbet.

Fase 2. Virksomhedernes Ressourceprofil 

De 40 virksomheder besøges af operatøren, og virksomheden vælger konsulent via værktøjet Rådgiverbørsen. Klimakompasset introduceres, hvor scope 1 udfyldes. Efterfølgende gennemfører konsulenterne et telefoninterview med deres virksomheder og senere gennemføres en opstartsworkshop, hvor alle projektets parter samles. Workshoppen følges op af et fysisk virksomhedsbesøg af konsulenten.

Fase 3. Udvikling af nye grønne forretningsmodeller og værdikædepartnerskaber 

Her benyttes designtænkning, som driver i et tværfagligt innovationsforløb, hvor der udarbejdes en ny grøn forretningsmodel beskrevet i form af en Business Model Canvas og evt. et Designbrief for et produkt eller en service, der holder materialer længere i brug og siden muliggør genanvendelse af materialerne med størst mulig effektivitet. Med udgangspunkt i den nye forretningsmodel kontaktes mulige samarbejdspartnere til de forskellige funktioner i værdikæden. Virksomhederne inviteres til et matchmaking-seminar, hvor der skabes grundlag for kommende partnerskaber.

Fase 4. Læringsevaluering og udbredelse af viden 

En gennemgående selvstændig hovedaktivitet i hele projektets 3-årige løbetid vil være denne to-sporede aktivitet, hvor et spor løbende arbejder med læringsevaluering i projektet. Her følges projektets aktiviteter med henblik på dokumentation af indsats, læring og opgørelse af virksomhedernes udbytte – og det andet spor samler og udbreder viden om projektet på website, konferencer og udstilling.