Nyhed

Foreløbig udmøntningsplan for 2021 offentliggjort

Udmøntningsplanen viser, hvordan bestyrelsen i praksis vil omsætte erhvervsfremmestrategien til gavn for virksomheder over hele landet.

 • 1. marts 2021
 • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Iværksætteri
 • Grøn og cirkulær omstilling
 • Innovation og styrkepositioner
 • Digitalisering og automatisering
 • Internationalisering
 • Turisme
Udmøntningsplan 2021 - forsidebillede

De årlige udmøntningsplaner supplerer strategien og konkretiserer, hvordan bestyrelsen i praksis vil realisere strategien gennem de økonomiske midler, den har til rådighed.
Udmøntningsplanen beskriver bestyrelsens overordnede forventninger til:

 • Hvad bestyrelsens tilskudsmidler vil blive brugt til i 2021.
 • Hvordan bestyrelsen vil udmønte sine midler.
 • Hvornår bestyrelsen vil udmønte sine midler.

Fokusområder i 2021

I udmøntningerne i 2021 vil bestyrelsen særligt fokusere på:

 • Grøn og digital omstilling
 • Genstart og omstilling efter COVID-19-krisen, herunder internationalisering
 • Lokale erhvervsfyrtårne
 • Kvalificeret arbejdskraft
 • Iværksætteri

Udmøntningsplanen er blevet til i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, herunder i særlig grad erhvervshusene. Samarbejdet sikrer, at udmøntningsplanen har blik for særlige lokale og regionale muligheder og udfordringer for erhvervslivet.

Foreløbig udmøntningsplan

I 2021 råder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse over både strukturfondsmidler og midler fra finansloven. Rammerne for de nationale midler og resten af strukturfondsmidlerne for 2014-2020-perioden ligger allerede fast. 

Til gengæld mangler den endelige afklaring om de kommende REACT-EU-midler og midlerne under de kommende strukturfondsprogrammer for 2021-2027. Udmøntningsplanen bliver derfor opdateret, når de sidste rammer er på plads.

Læs udmøntningsplanen for 2021 (pdf)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om udmøntningsplanen for 2021.

Hans Henrik Nørgaard

Telefon: 3529 1755

Email: haheno@erst.dk