Fremme af innovation indenfor grøn energiteknologi

Info om indsatsen

 • Startdato

  11.01.2018
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.236.546
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.915.695
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Projektet præsenterer en model for samarbejde mellem virksomheder, deres leverandører, kunder og videninstitutioner, der i synergi skaber innovation og mulighed for kommerciel vækst via de nyeste teknologiske og forretningsmæssige muligheder indenfor smart og integreret energiteknologi. Projektets aktiviteter skaber således overordnet synergier, forbindelser og partnerskaber mellem virksomheder, videnmiljøer og andre relevante specialister indenfor området.

I øjeblikket er der helt enestående globale vækstmuligheder for virksomheder, der formår at udnytte mulighederne i smart energiteknologi.

Formålet med udviklingsprogrammet er at styrke SMV'ernes innovationskraft og konkurrenceevne indenfor energiteknologi med henblik på at skabe flere innovative virksomheder. Der er i projektet et særligt fokus på systemintegration og systemfleksibilitet.

Det overordnede mål med projektet er at igangsætte og gennemføre 5 innovationssamarbejder. Hvert innovationssamarbejde skal bestå af minimum 3 SMV'er og en eller flere videnpartnere.

Med projektet bliver Aarhus Universitet (som regionens tunge videninstitution) og CLEAN (den nationale energiteknologiklynge) centralt involveret i understøttelsen af væksten i regionens virksomheder. Ydermere er det målet, at projektets indsatser sikrer en spredning af viden om smart energiteknologi i flest mulige SMV'er i regionen og fremme anvendelsen af heraf. Gennem projektet afholdes konferencer/events for at udbrede viden og inspirere.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF