Fremskudt trivselsberedskab

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.03.2018
 • Slutdato

  28.02.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  22.130.789
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.065.395
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Campus Vejle

Projektbeskrivelse

Projektet etablerer et fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelsesinstitutioner i seks mellemstore byer i regionen (Esbjerg, Kolding, Fredericia, Sønderborg, Haderslev og Svendborg).

Trivselsberedskabet er et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser, primært erhvervsskoler, og det skal medvirke til at fastholde flere frafaldstruede elever/sårbare unge i (erhvervs)uddannelse.

Trivselsberedskabet involverer alle relevante personalegrupper og skaber et tæt samarbejde mellem dem. Det sker blandet andet gennem deltagelse i PsykInfo kurser, hvor der skabes et fælles sprog og en fælles opfattelse af målgruppens mangfoldighed samt en forståelse for, hvordan de unge kan inkluderes i undervisning og fællesskab.

Der er tale om en meget sårbar gruppe af unge, som ud over diagnoser typisk også har svære sociale og økonomiske problemer. En del har også et misbrug af varierende omfang – mange tillige med en egenopfattelse af, at de har indlæringsvanskeligheder. Dette vil være tilfældet for nogen, mens andre blot ikke har fået den fornødne støtte fra starten i Folkeskolen og derfor hurtigt er kommet bagefter klassekammeraterne indlæringsmæssigt, hvilket også har bidraget til følelsen af at være ekskluderet.

Frafald på ungdomsuddannelserne er især et problem på erhvervsuddannelserne. Dette er blevet tilfældet i stigende grad, i takt med at næsten alle fagligt stærke unge søger gymnasiet. Skolerne har etableret et frafaldsberedskab i det omfang, dette er krævet i bekendtgørelserne. Det er imidlertid vanskeligt for skolerne at gøre mere, da frafald giver reduceret taxameter, som igen har betydning for skolernes økonomi, der samtidig er stærkt påvirket af årlige besparelser på 2 % omprioriteringsbidrag

Projektet giver kommuner og ungdomsuddannelser mulighed for at etablere et tæt samarbejde, der kan bidrage til at vende den negative spiral og høste erfaringer med, hvordan partnerne i fællesskab kan løfte opgaven med at fastholde den svære målgruppe. En opgave som også bør være et fælles ansvar.

Projektet er perspektivrigt, da det omfatter de fleste mellemstore købstæder i regionen. Der er derfor gode muligheder for at indhente forskellige erfaringer, der kan inspirere i den gensidige erfaringsudveksling på tværs af byerne.

På de involverede ungdomsuddannelser er der et forventet frafald på 1552 unge i projektets løbetid. Med indsatsen forventes det, at ca. 20 % af disse unge fastholdes.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF