Fremtidens arbejdskraft - En styrkelse af det reelle uddannelsesniveau

Info om indsatsen

 • Startdato

  12.05.2015
 • Slutdato

  28.02.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  13.004.023
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.443.518
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Business Region Esbjerg (BRE)

Projektbeskrivelse

Projektets formål er:

 • At sikre kompetencegivende uddannelse for faglærte medarbejdere i SMV'er.
 • At tilbyde kompetencegivende uddannelse af ufaglærte voksne, der er arbejds- og uddannelsesparate, så de ufaglærte kan indgå i en virksomheds samlede plan for udvikling af uddannelsesniveauet for virksomhedernes medarbejdere, og dermed medvirke til at realisere virksomhedernes samlede vækst.

Projektet vil således videreuddanne 120 faglærte medarbejdere i udvalgte SMV'er. Der vil blive lavet aftaler med den enkelte medarbejder om en uddannelsesplan, der sikrer et kompetenceløft for den enkelte medarbejder til akademiniveau.

Derudover vil projektet visitere en række ufaglærte. Målet er at 85 ufaglærte får en kompetencegivende uddannelse. De ufaglærte knyttes til de deltagende SMV'er – eksempelvis i en jobrotationsordning. Dette betyder, at virksomhederne har mulighed for at investere i uddannelse, så de kan råde over de rette kompetencer og derved styrkes konkurrencemæssigt.

Projektet vil screene 280-350 SMV'er gennem hele projektperioden. Der vil sammen med projektets partnere blive udviklet en aktivitetsmodel, der via de konkrete kompetence forløb skal være med til at øge 145 SMV'ers reelle kompetenceniveau. Dermed øges virksomhedernes mulighed for vækst og indtjening gennem målrettet kompetenceudvikling. Modellen vil fremover blive videreført af projektets partnere.

Projektets aktiviteter:

 • Udvælgelse og aftale med 145 SMV'er, der ønsker at videreuddanne deres faglærte medarbejdere.
 • Afdækning af virksomhedernes behov for kompetenceudvikling af ansatte faglærte medarbejdere.
 • Valg af konkret AU-uddannelse for den enkelte medarbejder og igangsættelse af uddannelsesforløb. Afdækning af virksomhedernes behov for ufaglærte voksne, der er arbejdsparate, så disse nye medarbejdere, via en visitering og afklaring af kompetencer og ønsker, får et uddannelsesforløb, der kan tilføre virksomhederne kapabilitet.
 • Løbende dialog med ledere af virksomheden og medarbejderne for at sikre fastholdelse i uddannelsesforløbet.