Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II

Info om indsatsen

 • Startdato

  15.09.2014
 • Slutdato

  30.06.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.232.818
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.546.853
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Professionshøjskolen VIA University College

Projektbeskrivelse

Fremtidens industrielle forretningsmodeller II øger antallet af vækstvirksomheder

Projektets overordnede formål er, at kvalificere og øge antallet af vækstvirksomheder indenfor fremstillingsindustrien i Region Midtjylland. Det indbefatter strategisk sparring og kompetenceudvikling med det formål at styrke virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne på det globale marked. Indsatsen skal sikre, at produktionsvirksomhederne øger deres evne til langsigtet og strategisk forretningsudvikling.

Projektets forventede effekter er at øge:

 • antallet af vækstvirksomheder.
 • virksomhedernes omsætning, produktivitet og beskæftigelse.
 • antallet af virksomheder, som samarbejder med private rådgivere.

Projektets hovedaktiviteter er målrettet regionens virksomheder indenfor fremstillingsindustrien:

 • Vækstkortlægning som gennemføres med henblik på at kortlægge virksomheden udviklingsbehov, vækstpotentialer og barrierer for vækst.
 • Virksomhedspitch, som sikrer, at der sættes fokus på virksomhedens væsentligste udfordring, og at de får afklaret deres vækstpotentialer fra flere faglige perspektiver.
 • Virksomheden bliver matchet med den rigtige private konsulent.
 • Virksomheden præsenterer deres egne vækstambitioner og udfordringer over for et professionelt og uvildigt panel.
 • Væksttjek, som identificerer virksomhedens centrale udfordringer og prioriterer virksomhedens fremadrettede indsats.

Som led i væksttjekket udvikles der referater og handleplaner (vækstplaner), som involverer en strategisk prioritering af fremtidige initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de næste 3-5 år.

Vækstløft tilbydes for at sikre vækstplanens implementering og eventuelt yderligere faglig udvikling. I vækstløftet gives der over en periode konkret rådgivning til, hvordan virksomheden kan realisere sit vækstpotentiale. Der tilbydes Vækstgrupper for at understøtte implementeringen af vækstplanen. Dertil kommer, at vækstgrupperne også vil tilbyde kompetenceudvikling indenfor et fagligt relevant område samt introduktion til ledelsesværktøjer.

Projektet gennemføres af et konsortium bestående af VIA University College, Væksthus Midtjylland, Aarhus Universitet, Innovationsnetværket for Produktion og Fremstillingsindustrien, en del af Dansk Industri. VIA University College er lead-partner og operatør på opgaven.

Projektet bygger videre, og udvikler, på det grundlag, som blev skabt i projektet fra 2014 "Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller".