Fremtidens IT kompetencer

Info om indsatsen

 • Startdato

  12.05.2015
 • Slutdato

  22.06.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  239.585
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  115.456
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Akademikernes A-kasse

Projektbeskrivelse

IKT-virksomheder der arbejder inden for regionens forretningsområde ”Sundheds- og velfærdsteknologi” oplever en stor mangel på kompetent arbejdskraft. Projektet ”Fremtidens IT kompetencer” iværksætter derfor en ny og anderledes kvalificeringsindsats for 30 højtuddannede. Målet er at skabe vækst. Ikke kun i IKT-virksomhederne, men hos alle aktører i den velfærdsteknologiske værdikæde.

Projektet etablerer et 4-måneders kvalificeringsforløb, der skræddersyes til den enkelte medarbejder, med udgangspunkt i de, for IKT-virksomhedernes, på forhånd udarbejdede vækstplaner. Kvalificeringen retter sig eksplicit mod forretningsområdet ”sundheds- og velfærdsteknologi”.

Den enkelte virksomheds ledelse medvirker aktivt ved kvalificeringen – dels ved at præcisere de efterspurgte kompetencekrav ud fra virksomhedens vækstplan – dels ved at involvere medarbejderen i det faktiske vækstsamarbejde man fx kunne have med en offentlig institution inden for forretningsområdet. Medarbejderen vil således opleve, at læring og træning dels sker kollektivt sammen med andre medarbejdere og dels gennem løsning af konkrete/realistiske arbejdsopgaver inden for sundheds- og velfærdsinnovation i IKT-virksomheden under ledelse af virksomhedens leder/ejer. Virksomhedens leder optræder som mentor for den ansatte.

Kvalificeringsforløbet består af flere elementer. Medarbejderne kvalificeres inden for nyeste IKT-teknologi (specielt Big Data og Cloud). Da projektindsatsen har fokus på, at medarbejderne ganske hurtigt skal skabe værdi for virksomheden, indgår også andre kompetencefelter i kvalificeringsforløbet. En hybrid læringstilgang er vigtig i relation til at udvikle systemer, produkter og services inden for sundheds- og velfærdsteknologi, fx i samarbejde med offentlige aktører.

Projektets målgruppe er 30 medarbejdere. Kvalificeringsforløbet varer 4 måneder, understøtter virksomhedernes vækstplaner og medvirker til jobskabelse og etableringen af nye vækstvirksomheder.