Fremtidens Maritime Håndværker

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2015
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  21.497.061
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.634.548
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Maritime Development Center

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at øge antallet af kompetencer og kompetenceniveauet hos de maritime håndværkere, så virksomhederne i Det Blå Danmark også i fremtiden sikres gode vækstmuligheder. Dette vil ske igennem tre indsatsområder:

 • Erhvervsuddannelser skal målrettes og tones, så de i højere grad adresserer de maritime virksomheders kompetencebehov
 • Flere og dygtigere elever skal tiltrækkes til de erhvervsuddannelser, som er relevante for den maritime sektor
 • Flere praktikpladser skal oprettes hos de maritime virksomheder

Projektet har til hensigt at understøtte implementeringen af erhvervsskolereformen samt at løse problematikken om fremtidig mangel på erhvervsuddannede i Region Hovedstaden. Der vil ske en indsats i forhold til det maritime erhverv, der er en af Danmarks absolutte stærkeste og mest værdiskabende brancher. Over 40 % af de beskæftigede i Det Blå Danmark har en erhvervsfaglig uddannelse.

Projektet understøtter erhvervsskolereformens målsætning om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse, at fastholdelsen af elever skal øges, at flere virksomhedspraktikpladser skal skabes, samt at alle elever skal udfordres. På den måde vil projektet arbejde på at fastholde kompetenceniveauet, og dermed den styrkeposition den maritime klynge i Region Hovedstaden har, og samtidig bidrage til at flere unge fuldfører en erhvervsuddannelse.