Fremtidens Modulære Fiskefartøj

Info om indsatsen

 • Startdato

  28.06.2016
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.070.670
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.917.500
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  JOBI GROUP A/S

Projektbeskrivelse

Fiskefartøjer, der i dag anvendes i kyst- og kystnært fiskeri, er ikke optimerede i forhold til de konstruktionsmæssige og teknologiske landvindinger, som er set indenfor andre fiskeskibe i de senere år. Fartøjerne er desuden generelt dårligt tilpasset de vilkår, som eksisterer, herunder lovgivning på fiskeriområdet, kvotesystemer, arbejdsmiljø med mere. Mange af denne type fiskefartøjer anvender forskellige systemer, som ikke er udviklet til at kommunikere og samarbejde indbyrdes, og meget få er energi- og driftoptimerede.

Fartøjerne er ikke velegnede til hurtig omstilling til forskellige typer fiskeri. Som oftest er fartøjerne ikke indrettet til at opfylde nutidige krav til arbejdsmiljø. JOBI VÆRFT A/S ønsker, i samarbejde med sine projektpartnere og øvrige deltagere, at udvikle fremtidens innovative, multifunktionelle og drifts- og energioptimerede fiskefartøjer til kyst- og kystnært fiskeri. Det er desuden hensigten at inddrage relevante viden institutioner, samt fiskerierhvervets interesseorganisationer m.v. i projektets udformning, organisering og gennemførelse.

Projektet gennemføres i form af en behovsanalyse, som skal omsættes til en konceptuel beskrivelse af, hvorledes behov og krav kan opfyldes i en ny type modulært fartøj. Derefter skal der udvikles et design af 2-3 forskellige størrelser af fartøjet, som kan dække markedsbehovet ved kyst- og kystnært fiskeri.

Udviklingen af et sådant fartøj vil opfylde et eksisterende behov for et driftsmæssigt, optimalt og tidssvarende fartøj, som effektivt og hurtigt kan omstilles til forskellige typer af fiskeri, og som er såvel energimæssigt optimeret som arbejdsmiljømæssigt tidssvarende. Det er projektpartnernes vurdering, at efterspørgslen på det danske, norske, svenske og andre nærliggende markeder vil være højt, som følge af behovet for teknologisk fornyelse og udskiftning af den forældede flåde af denne størrelse fiskefartøjer.

Gennemførelsen af projektet vil derfor have stor strategisk betydning for såvel projektpartnerne som andre maritime udstyrsleverandører, såfremt man kan opfylde markedets behov. Projektet vil derfor forventeligt have en meget stor effekt på såvel den økonomiske som den beskæftigelsesmæssige vækst hos projektdeltagerne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF