Nyhed

Genannoncering af pulje med 8 mio. kr. til erhvervsfyrtårn Bornholm

Nu åbner en pulje, der skal være med til at styrke mere forskning og innovation i danske SMV’er. Puljen er målrettet Bornholm og udbydes under Regionalfondsprogrammets prioritet 1, som omhandler innovation, konkurrenceevne og digitalisering.

  • 23. juni 2023
  • Digitalisering og automatisering
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Innovation og styrkepositioner
  • Iværksætteri
Billede af vindmøller i havet

Foto: iStock.com/CharlieChesvick

Bemærk: Dette er en genannoncering, og der kan kun søges midler til innovationsaktiviteter, der fremmer udvikling, test og demonstration af grøn energi på Bornholm. Annonceringen finansieres med op til 8 mio. kr., der tildeles de udvalgte projekter som EU-midler fra Regionalfonden og som erhvervsfremmemidler.

Der kan søges om støtte til aktiviteter som innovationssamarbejder, etablering/udvidelse af test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter og SMV’ers adgang hertil samt aktiviteter med fokus på matchmaking og netværksdannelse m.v. Midlerne kan derudover anvendes til forsknings- og udviklingsprojekter mellem uddannelses- og vidensinstitutioner og erhvervslivet. 

Ifølge Christian Motzfeldt, som er forperson i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, skal man ikke undervurdere vigtigheden af at give ekstra muligheder for vækst på Bornholm. 

”Vi skal skabe de bedste rammer for innovation, udvikling og vækst i hele landet, og derfor er jeg glad for, at vi med denne pulje blandt andet vil være i stand til at støtte SMV-miljøet på Bornholm. Med midlerne fra denne pulje kan vi lette de mange lokale ildsjæles adgang til eksempelvis netværksaktiviteter, deltagelse i udviklingsprojekter, innovationssamarbejder og lignende.”

Ansøgningsfristen til Lokale erhvervsfyrtårne II for Bornholm er 21. august 2023. Bestyrelsen træffer beslutning om ansøgningerne på bestyrelsesmødet den 9. november 2023.

Læs mere om ansøgningsrunden og se annonceringsmaterialet

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om annonceringens faglige indhold, om Regionalfonden samt ansøgningsproces. 

Torben Juul Classen 
Email: [email protected]
Telefon: 35 29 17 72