GLOBALmidt 2.0

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2017
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  21.175.023
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.591.696
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

Program for eksport og internationalisering 2017-2019 i Region Midtjylland har det overordnede formål at skabe flere vækstvirksomheder i Region Midtjylland, der har fokus på eksport. Dette fordi disse internationalt orienterede virksomheder er en vigtig faktor i den midtjyske økonomi.

Formålet med programmet er at forbedre den regionale konkurrenceevne via et intensivt fokus på virksomheder, der kan realisere et internationalt potentiale. Med direkte effekter på den samlede omsætning og beskæftigelse i regionens virksomheder. Virksomhederne skal opleve en succes med at orientere sig mere internationalt.

Målet er:

 • at udløse eksportpotentialet hos små og mellemstore virksomheder
 • at øge virksomhedernes opmærksomhed på internationale innovations- og forskningsaktiviteter 
 • at identificere og øge anvendelsen af professionelle, internationale samarbejdspartnere, rådgivere og netværk

Disse mål nås gennem en række fokuserede aktiviteter, som er:

 • Basecamps og workshops
 • Kompetenceforløb for SMV’er med særligt internationalt potentiale
 • Individuelle vækstforløb
 • Eksportmentorforløb
 • Kompetenceforløb med indbygget markedsbesøg for en strategisk sammensat gruppe af virksomheder