Go Vest

Info om indsatsen

 • Startdato

  09.09.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.690.661
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.786.690
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  893.345
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Vesthimmerlands Kommune - Rådhuset Aars

Projektbeskrivelse

Flere virksomheder i Vesthimmerlands Kommune oplever i dag, at de har vanskeligheder ved at rekruttere højtuddannet arbejdskraft. Det skyldes i høj grad, at forretningen kræver nye typer af arbejdspladser, som en direkte konsekvens af den omstilling, virksomhederne i dag er inde i, i forhold til større innovations- og markedskrav. Det koster omsætning og vækst.

En del af de ændrede vilkår for forretning betyder derfor, at der i langt højere grad end tidligere er behov for højtuddannet arbejdskraft til at imødegå udviklingen i de kommende års kompetencekrav. Der er således et akut behov for at aktivere kandidater i områdets virksomheder.

Samtidigt oplever de store universitetsbyer i Danmark en kraftig vækst i ledige dimittender. Alene i Aalborg oplever de i år en stigning af ledige dimittender på ikke mindre end 112 procent. Af den pulje er det især dimittender med udenlandsk baggrund, der har svært ved at finde jobs.

Vi står i en situation, hvor virksomhederne i Vesthimmerlands Kommune på den ene side i den grad mangler højtuddannet arbejdskraft. På den anden side er der en større pulje af ledige, internationale dimittender og kandidater bosat i storbyerne, der mangler jobs. Det er et paradoks/en udfordring, som dette projekt vil sætte fokus på.

Det handler om at nå til et kvalificeret match mellem virksomhed og kandidat. Der vil være nogle fordomme, der skal nedbrydes. Virksomhederne skal modnes til at ansætte international arbejdskraft, og kandidaterne skal gøres parate til at blive medarbejdere på lige fod med danske kolleger.

I dette perspektiv vil projektet igangsætte en række håndholdte aktiviteter for virksomhederne, der løbende får støtte af erfarne kræfter i form af en mentorgruppe og det lokale erhvervsservice gennem hele projektforløbet. Parallelt vil kandidaterne gennemgå et kompetenceforløb med intensivt dansk og læring om det danske arbejdsmarked og dansk virksomhedskultur.

Når der er lavet et kvalificeret match, bliver der udarbejdet en plan for ordinær beskæftigelse mellem virksomhed og kandidat. Planen sættes i gang under projektforløbet.

Projektet strækker sig over 30 måneder og vil involvere 15 virksomheder i Vesthimmerlands Kommune og 30 kandidater med udenlandsk baggrund.

Projektet har det erklærede mål, at det vil føre til 12 ordinære jobs ude i virksomhederne for højtuddannede internationale kandidater, den dag projektet afsluttes.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF