Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast)

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.10.2021
 • Slutdato

  31.03.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.085.821
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.225.821
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  CLEAN

Projektbeskrivelse

Projektet ”Forretningsmæssige potentialer ved plastgenanvendelse” er delindsats C i en overordnet indsats om grøn og cirkulær omstilling i SMV'er. Projektgruppen bag delindsatsen består af CLEAN, Lifestyle & Design Cluster, Erhvervshusene, Plast Center Danmark, Danish Food Innovation, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, Gate21, Dansk Industri, universiteter, arkitekt- og fagskoler. Formål og forventet effektI 2030 skal alle EU-lande genanvende 55% af deres emballageplast. I Danmark bliver 31% af den plast, der har været brugt til emballage, genanvendt. Det skaber både udfordringer og mu¬lig¬heder. Formålet med delindsats C er at understøtte danske SMV’er i at udnytte denne mulighed. Udgangs¬punktet er at møde virksomhederne, der hvor de er på rejsen mod en mere cirkulær udnyttelse plast og at kunne tilpasse indsatsen til den enkelte virksomhed. I delindsats C, vil der være et stort fokus på værdi-kædesamarbejder, som ofte er en afgørende faktor i at øge genanvendelse af plast og høste de forretningsmæssige gevinster. De forventede effekter er at mere end 106 SMV’erne får en konkurrencefordel ved at have udarbejdet en cirkulær forretningsplan. Et forventet antal på 106 af SMV’erne vil i projektperioden gå i gang med at effektuere indsatsen omkring cirkulær udnyttelse af plast, der vil føre til CO2-besparelser samt øget vækst og beskæftigelse. En del af de deltagende SMV’er arbejder med såkaldte ’enabling technologies’. Dvs. teknologier, der vil gøre et stort antal andre virksomheder i stand til at udnytte plast på en mere bæredygtig måde. AktiviteterDelprojekt C kan betragtes som en trappe, hvor hver aktivitet har til formål at løfte virksom¬he¬der¬ne på et højere vidensniveau og igangsætte flere målrettede cirkulære initiativer.Projektet indeholder seks overordnede aktiviteter. 1. Rekruttering og ressourceanalyser, for at sikre at der sættes ind på det rigtige sted2. Netværksaktiviteter, der øger vidensniveauet og involvere flere SMV’er i den cirku¬lære omstilling.3. Vouchers til virksomheder, der vil hurtigt i gang med den cirkulære omstilling 4. Tilskud til investering i maskiner og udstyr 5. Værdikædebaserede netværksprojekter, der skal løfte tværgående problemstillinger 6. Plastfaglige værdikædeprojekter, der accelererer den grønne omstilling, Herudover vil projektet bestå af kommunikations- og internationaliseringsaktiviteter rettet bredt i mål.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF