Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

Tidligere ansøgningsrunde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede i marts 2019 at udmønte midler til en landsdækkende indsats, der skal forbedre konkurrenceevnen og ressourceeffektiviteten i SMV'er. 

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Grøn og cirkulær omstilling

 • Finansiering

  95,7 mio. kr., heraf 80,7 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet september 2022

 • Ansøgningsfrist

  27. juni 2019

Baggrund

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 fremhæver grøn og cirkulær omstilling som en tværgående prioritet for et produktivt og dynamisk dansk erhvervsliv. Men samtidig peger undersøgelser på, at særligt SMV’erne finder det vanskeligt at realisere potentialet i de cirkulære forretningsmodeller, og ikke mange af SMV'erne har tilstrækkelig viden og kapacitet til at omstille sig.

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i maj 2019 ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en landsdækkende SMV-rettet indsats, der understøtter og ansporer virksomhederne til at udnytte forretnings­mulighederne i den grønne og cirkulære omstilling, og som dermed styrker virksomhedernes bæredygtighed, konkurrenceevne og indtjening.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

En projektansøgning skulle indeholde en eller flere af følgende tre delindsatser:  

 • Forretningsmæssige potentialer ved højere værdiudnyttelse af materialer: Udvikling og afprøvning af nye koncepter og forretnings­modeller samt nye og eksisterende teknologier og metoder, som understøtter en højere værdiudnyttelse af materialer
 • Forretningsmæssige potentialer ved cirkulært design og produktudvikling: Design af produkter og processer, som underbygger en mere cirkulær økonomi og nye cirkulære forretningsmodeller
 • Forretningsmæssige potentialer ved plastgenanvendelse: Reduktion og bedre genanvendelse af plast, herunder særligt plastemballage på tværs af sektorer som en del af SMV’ers udnyttelse af fremtidige forretningspotentialer inden for plastgenanvendelse 

Operatøren skal rekruttere et antal SMV’er og/eller netværk af virksomheder til en cirkulær erhvervsfremmeindsats inden for en eller flere af de tre delindsatser. I et netværk skal mindst 2/3 af de deltagende virksomheder være SMV’er. Store virksomheder kan deltage i netværk, forudsat de store virksomheder bidrager til at forbedre ressourceeffektiviteten i netværkets SMV’er og/eller værdikæder.

Regionalfondsprogrammet giver mulighed for at støtte en forholdsvis bred vifte af aktiviteter, der kan bidrage til den grønne og cirkulære omstilling i de deltagende virksomheder og/eller deres værdikæder. De tilskudsberettigede aktiviteter omfatter blandt andet følgende:   

 • Matchmaking og opbygning af netværk, inkl. samarbejde med kunder og leverandører m.v.
 • Tilknytning af rådgivere og mentorer, der har erfaring med ressourceeffektiv og cirkulær forretningsudvikling
 • Rådgivning hos videninstitution om fx teknologi
 • Rådgivning til beregning af investeringsbehov og forventede resultater
 • Udvikling af business cases og rentabilitetsanalyser af grønne og cirkulære forretningsmodeller
 • Kortvarige produkt- og procesudviklingsforløb
 • Støtte til investeringer i maskiner og udstyr (se nedenfor)
 • Støtte til adgang til fysiske faciliteter, fx test- og prototypefaciliteter i erhvervsparker eller ’fablabs’

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 3, der har til formål at forbedre ressourceeffektiviteten i SMV’er og deres værdikæder og derved medvirke til at styrke konkurrenceevnen.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 27. juni 2019. 

Uddybende information

Erhvervsstyrelsen holdt informationsmøde om indsatsen i Silkeborg mandag den 6. maj 2019.

Der var samlet samlet afsat op til 95,7 mio. kr., fordelt på 80,7 mio. kr. fra Regionalfonden og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) til indsatsen.
Regionalfondsmidlerne fordelte sig således, at der maksimalt kunne søges om ca. 21,2 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 59,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om grøn og cirkulær omstilling i SMV'er.

Hans Henrik Nørgaard
Telefon: 3529 1755
Email: [email protected]