Grøn vækst via grønne forretningsmodeller

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.07.2015
 • Slutdato

  31.03.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  23.481.329
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.740.665
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

Mange små og mellemstore virksomheder har vækst på dagsordenen, men er tilbageholdende med at igangsætte vækstaktiviteter.

Erfaringerne viser, at der er særlige udfordringer, når nye markeder skal opsøges, og forretningsmodeller skal udvikles og tilpasses. Det er typisk manglende viden om udbuds- og efterspørgselsforhold på et givent marked. Det kan være spørgsmål til prisdannelse og konkurrence, distributionsforhold, offentlig regulering som grønne afgifter og tilskud og kulturelle barrierer.

Afklaringen af disse forhold er nødvendige for at kunne udvikle og kvalificere samt igangsætte virksomhedens vækstplan.

Væksthuset vil over de kommende 3 år udvælge potentielle vækstvirksomheder og sammen med virksomhederne udvikle 24 grønne vækstplaner, som i forlængelse af projektet kan implementeres i virksomhederne og gøre dem til vækstvirksomheder inden for 5 år. En meget omfattende screening og rekruttering, samt et intenst udviklingsprogram med de stærkeste enkeltelementer fra tilsvarende projekter og programmer, skal sikre, at virksomhederne når deres vækstmål.

Virksomhederne vil blive screenet for, om de kan bidrage til Grøn omstilling hos deres kunder. Miljø og vækstpotentialet er ligeværdige og gensidigt afhængige mål, som skal indarbejdes på lige fod i de grønne vækstplaner.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF