Growing Food CPH

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.03.2017
 • Slutdato

  31.07.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  6.251.466
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.125.733
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Spring Nordic ApS

Projektbeskrivelse

Fødevareiværksættere styrkes gennem nyt projekt

Growing Food CPH skal hjælpe og vejlede fødevareiværksættere i Region Hovedstaden med at kommercialisere og professionalisere deres forretningsidé. Fokus er på de helt nystartede iværksættere, og målet er, at iværksætterne udvikler konkrete forretningsmodeller, der er baseret på den nyeste viden.

Gennem træningsforløb (bootcamps) vil iværksætterne få værktøjer til selvstændigt at komme fra idé til kommercialisering. Iværksætterne vil få direkte sparring med:

 • forskere fra KU, AAU eller DTU
 • forretningsudviklere fra CAPNOVA
 • eksterne eksperter
 • erhvervsaktører som fx DFC
 • Kitchen Collective
 • virksomheder som fx Danish Crown, Chr. Hansen, Pack Design med flere

Sparringen vil ske, mens iværksætterne gennemarbejder, modner og afprøver deres forretningskoncept.

Forløbet veksler mellem undervisning i generelle kompetencer (fx kapitalrejsning, strategi og forretningsudvikling) og specialiseret viden (fx certificeringer, storytelling, hygiejne, smagsteori, love og regler) og prioritere netværksskabelse med eksterne aktører.

Målet er, at mindst 140 potentielle iværksættervirksomheder bliver screenet, at mindst 60 potentielle fødevareiværksættervirksomheder deltager på to store bootcamps og seks tematiserede bootcamps.

Det forventes:

 • at 50 iværksættervirksomheder indleder større individuelle forløb med sparring og vejledning fra ressourcepersoner, universiteter og forretningsudviklere
 • at 40 iværksættervirksomheder får tilknyttet en studerende, der vil kunne hjælpe dem i processen
 • at 30 iværksættervirksomheder tilkøber yderligere specialistviden

Som afslutning får de 20 bedste iværksættervirksomheder mulighed for at pitche deres virksomhed foran et panel af investorer, branchefolk og større virksomheder med interesse i deres løsning.

Resultat

Det forventes:

 • at andelen af CVR-registrerede deltagere stiger fra 50 % til 90 % i løbet af projektet
 • at 80 ud af 90 projektdeltagere gennemfører forløbet
 • at 10-15 iværksættervirksomheder opnår ekstern investering, indsender ansøgning om softfunding eller opnår samarbejdsaftale med kommercielle partnere undervejs eller umiddelbart efter

Effekt

Det forventes:

 • at 90% af de der gennemføre, er CVR-registrerede 6 måneder efter forløbet
 • at 20 af de deltagende virksomheder stadig er aktive efter 2 år
 • at antallet af nye arbejdspladser efter 2 år, er minimum 70

8 netværksmøder vil samtidigt sikre en fast tilknytning og udvikling i projektet og samtidigt støtte iværksætteren i optagelse og udnyttelse af det samlede økosystem.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF