Growth Catalyst

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.12.2014
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.786.626
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.893.313
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Design Society

Projektbeskrivelse

Formålet med Growth Catalyst-projektet er at identificere og udvikle regionale virksomheder (SMV'er) med erhvervsmæssigt potentiale til vækstvirksomheder.

Design kan ses som et vækstfremmende hormon for udviklingen i virksomheder og organisationer. Virksomheder der anvender design strategisk, og som innovationsdriver, klarer sig markant bedre, end virksomheder der ikke gør.

Projektet vil vurdere små og mellemstore virksomheder omkring D2i-klyngen og udnytte de tætte relationer til Væksthus Syddanmark og de lokale erhvervsfremmeaktører til at identificere screenings-kandidater. D2i screener virksomheder for vækstpotentiale og kvalificerer udvalgte virksomheder til vækstforløb, hvor de kan få økonomisk støtte til udarbejdelse af en strategisk vækstplan.

Vækstplanen skal adressere og give virksomheden konkret strategisk input og retning i forhold til et eller flere af disse emner:

 • Fokus for udvikling af nye produkter og/eller services
 • Udnyttelse af muligheder i ny teknologi
 • Potentiale i eksport og nye markeder
 • Indsigt i eksisterende og nye kundesegmenter
 • Realisering af forretningspotentialet i nye ideer
 • Bedre udnyttelse af ressourcer, energi og materialer

På baggrund af den konkrete vækstplan, vil virksomheden have defineret en strategisk retning på det fremtidige innovations- og udviklingsarbejde. Virksomheden vurderes indledningsvis på organisatorisk motivation og tilgængelighed.

Projektet gennemføres i sammenhæng med en række andre Regional- og Socialfondsprojekter, herunder Growth by Design, Design Innovation og Design Business Bootcamp.

Growth Catalyst-projektet støtter ikke implementering af vækstplanen.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF