HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.04.2015
 • Slutdato

  30.04.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.705.125
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.852.562
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

Målet med HIP er at skabe et fokuseret kompetenceløft blandt iværksættere på tværs af Region Hovedstaden og på den måde bidrage til iværksætternes overlevelse og vækst. Kompetenceløftet skal ske gennem målrettede forløb, der rummer skræddersyede tilbud til iværksætterne.

Effekter:

 • 517 personer fuldfører et målrettet forløb
 • 504 forbedrer deres iværksætterkompetencer
 • 246 personer starter virksomhed lige efter deltagelse i forløb
 • 488, som har deltaget i et målrettet forløb, er selvstændige 6 måneder efter deltagelsen
 • 185 virksomheder, som blev etableret under eller umiddelbart efter det målrettede forløb, er overlevende 2 år efter deltagelsen

HIP vil også bidrage til ensretning og synergi mellem de forskellige aktører i den lokale erhvervsservice. 24 kommuner er således med som partnere i HIP. Ensretningen vil betyde et kvalitetsløft i tilbuddet til regionens iværksættere, og HIP er med til at understøtte udviklingen af et enstrenget erhvervsfremmesystem, den fokuserede vækstdagsorden og Greater Copenhagen.

HIP bygger på erfaringer

Designet af HIP bygger på solide erfaringer fra et forprojekt (2014/2015), der med al tydelighed har vist, at der er et behov i markedet for HIPs ydelser, og det er aktiviteterne fra forprojektet, der skal bygges videre på med fokus på effekten af deltagelse i de målrettede forløb.

Målrettede forløb

HIP vil tilbyde iværksætterne målrettede forløb i to versioner. Det ene forløb tager afsæt i den enkelt iværksætters individuelle behov via en indledende screening. Det andet forløb tager afsæt i en branche eller segment af virksomheders behov fx virksomheder inden for mode eller IKT. Tilrettelæggelsen af disse forløb skal ske sammen med brancheorganisationer og brancheeksperter.

Et målrettet forløb består af følgende elementer:

 • Kollektive aktiviteter: Workshops, webinars eller web-tv med fagspecifikke temaer, som højner iværksætterens faglige kompetencer – disse læringsplatforme er udviklet og testet i forprojektet
 • Et tilbud om at få lagt en personlighedsprofil: Online-test med personlig opfølgning fra uddannet privat konsulent
 • Individuel sparring med en konsulent fra den lokale erhvervsservice

I alt har 24 kommuner givet tilsagn om at være partnere i HIP – herunder de tre største aktører i den lokale erhvervsservice: Iværksætterhuset, Iværksætterkontaktpunktet og Københavns Erhvervshus. Det er partnernes mål, at HIP i løbet af de kommende år skal forankres i det eksisterende erhvervsfremmesystem.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF